Katedra Zarządzania Transportem

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. 91 444 31 26, e-mail: urszula.laszkiewicz@usz.edu.pl
Kierownik katedry: dr hab. Michał Pluciński, prof. US

Działalność Katedry Zarządzania Transportem ma swoje korzenie i nawiązuje do dorobku Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu. W okresie powojennym dorobek ten był rozwijany, początkowo w ramach Akademii Handlowej i powołanej na jej bazie Wyższej Szkoły Ekonomicznej, od 1955 r. w Politechnice Szczecińskiej, a od 1985 r. w Uniwersytecie Szczecińskim, najpierw w ramach Wydziału Transportu i Łączności, a następnie do 2019 r. w strukturze Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Zakres podejmowanej aktywności badawczej i dydaktycznej pracowników Katedry obejmuje zarządzanie, ekonomikę oraz technologię transportu. W ramach Katedry funkcjonuje również Zespół Turystyki i Hotelarstwa. Obok działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej głównie na kierunkach Logistyka i Logistyka inżynierska, pracownicy Katedry Zarządzania Transportem zajmują się przygotowywaniem opracowań badawczo – rozwojowych i ekspertyz na rzecz praktyki gospodarczej oraz administracji publicznej różnych szczebli. Pracownicy Katedry Zarządzania Transportem są organizatorami ważnych inicjatyw, skupiających zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i branży TSL. Najważniejszą z nich jest konferencja Euro-Trans, organizowana wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Obszary badawcze Katedry

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry koncentrują się wokół problemów funkcjonowania gałęziowych systemów transportowych (transport samochodowy, kolejowy, morski, lotniczy, wodny śródlądowy) na różnych poziomach struktur gospodarczych (międzynarodowym, krajowym, regionalnym, lokalnym) oraz ich integracji (multimodalne/intermodalne łańcuchy transportowe). Pracownicy podejmują w swoich badaniach zarówno problematykę rynku przewozów ładunków jak i pasażerów, w tym związaną z sektorem turystycznym.

Pracownicy Katedry Zarządzania Transportem prowadzą badania dotyczące takich zagadnień jak m.in.: międzygałęziowa integracja procesów transportowych, konkurencja i kooperacja w transporcie (w międzynarodowych przewozach ładunków i pasażerów), zarzadzanie infrastrukturą i przedsiębiorstwami transportowymi, innowacje w transporcie, zrównoważony rozwój transportu (środowiskowe i społeczne skutki działalności transportowej, CSR, odwrócone łańcuchy transportowe), decyzje transportowe w łańcuchach logistycznych (badania popytu, wybór gałęzi transportu), dostępność transportowa, zarządzanie mobilnością, polityka rozwoju transportu. Uzupełnienie tych obszarów stanowią kompetencje odnoszące się do branży turystycznej, a związane z zarządzaniem kadrami w sektorze hotelarskim, ekonomią współdzielenia, marketingiem, nowoczesnymi technologiami oraz przemysłem spotkań.

 • dr hab. Michał Pluciński, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 306
  Telefon: 91 444 3484
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Ekonomika, organizacja i zarządzanie transportem, morsko – lądowe łańcuchy transportowe, funkcjonowanie portów morskich.
  Strona WWW:  
 • prof. dr hab. Elżbieta Załoga

  Stanowisko: profesor
  Pokój: 325
  Telefon: 91 444 3154
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Ekonomika i organizacja transportu, zarządzanie transportem, polityka transportowa, mobilność komunikacyjna.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 326
  Telefon: 91 444 3155
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Dostępność transportowa, transport publiczny, elastyczne formy transportu, mobilność.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Adam Pawlicz

  Stanowisko: adiunkt z habilitacją
  Pokój: 305
  Telefon: 91 444 3169
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie turystyką, ekonomia współdzielenia, hotelarstwo, asymetria informacji.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Anna Tokarz-Kocik, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 311
  Telefon: 91 444 3167
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie usługami, hotelarstwo, zarządzanie kadrami, ryzyko personalne.
  Strona WWW: www
 • dr Arkadiusz Drewnowski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 319
  Telefon: 91 444 3210
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Ekonomika transportu kolejowego, technologia transportu, kolejowego, organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym, zasady i pożądane kierunki rozwoju systemów transportowych.
  Strona WWW:  
 • dr Agnieszka Gozdek

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 320
  Telefon: 91 444 3152
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Ekonomika transportu, transport samochodowy, zarządzanie transportem, polityka transportowa.
  Strona WWW:  
 • dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 304
  Telefon: 91 444 3140
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Mobilność, transport publiczny, zarządzanie transportem,  transport zrównoważony.
  Strona WWW:  
 • dr Emilia Kuciaba

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 315
  Telefon: 91 444 3450
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Ekonomika transportu, organizacja i zarządzanie transportem, transport wodny śródlądowy.
  Strona WWW:  
 • dr Marta Mańkowska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 312
  Telefon: 91 444 3145
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie transportem, ekonomika transportu, zrównoważony rozwój transportu, łańcuchy transportowe.
  Strona WWW:  
 • dr Bartosz Pilecki

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 303
  Telefon: 91 444 3141
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Transport zero- i niskoemisyjny, zarządzanie w energetyce, gospodarka niskoemisyjna, inwestycje infrastrukturalne.
  Strona WWW:  
 • dr Marta Sidorkiewicz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 310
  Telefon: 91 444 3143
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Turystyka i hotelarstwo, marketing usług, zarządzanie w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim, przemysł spotkań.
  Strona WWW:  
 • dr Elżbieta Szaruga

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 315
  Telefon: 91 444 3142
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Data Science, zarządzanie transportem, ekonomika transportu, sztuczna inteligencja, makroekonometria, metody ilościowe i narzędzia IT, efekty zewnętrzne
  Strona WWW:  
 • mgr inż. Damian Bonk

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 304
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:

  Nowoczesne technologie transportu i przeładunku, transport intermodalny, modal shift

  Strona WWW:  
 • mgr Sylwia Kowalska

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 320
  Telefon: 91 444 3152
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu, ekonomika transportu, modal shift.
  Strona WWW: