Instytut posiada pełne uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.