Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej

ul. Cukrowa 8, 71 – 004 Szczecin
tel. 91 444 3485, e-mail: cecylia.rozylo@usz.edu.pl
Kierownik katedry: prof. dr hab. Kesra Nermend

Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej jest jedną z ośmiu katedr w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Skupia naukowców specjalizujących się w problematyce badania złożonych zjawisk i procesów występujących w warunkach ciągle rosnących oczekiwań rynku i konsumentów, które powodują, że podejmowanie decyzji przez  menadżerów jest coraz trudniejsze. W konsekwencji wymagane jest stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych metod wspomagania decyzji począwszy od metod analizy wielokryterialnej poprzez metody wielowymiarowej analizy porównawczej, sztucznej inteligencji,  symulacji komputerowej po techniki neuronauki poznawczej.

Katedra dysponuje nowoczesnym Laboratorium Neuronauki Poznawczej

Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Katedrze prowadzą zajęcia akademickie oraz prace badawcze w języku polskim i angielskim. Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje następujące przedmioty: Komputerowe wspomaganie decyzji, Bazy danych, Bezpieczeństwo systemów informatycznych, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Grafika komputerowa, IT Tools in Management (Narzędzia informatyczne w zarządzaniu), Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Modelowanie i symulacja komputerowa biznesów, Narzędzia pracy grupowej, Planowanie przedsięwzięć internetowych, Systemy i platformy biznesu elektronicznego, Narzędzia content marketingu, Symulacja komputerowa systemów, Symulacja procesów biznesowych, Systemy informacyjne zarządzania, Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe, Techniki neuronauki poznawczej w biznesie, Wstęp do neuronauki poznawczej, Zarządzanie przepływem pracy, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami, Zarządzanie konkurencyjnością, Etyka biznesu.

Obszary badawcze Katedry:

 • rozwijanie i stosowanie metod wspomagania procesu podejmowania decyzji, w tym metod analizy wielokryterialnej, metod wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod symulacji komputerowej (ciągłej, dyskretnej oraz wieloagentowej),
 • modelowanie i symulacja procesów biznesowych na potrzeby wspomagania decyzji w zakresie reorganizacji,
 • przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych (Big Data),
 • rozwijanie i stosowanie systemów virtual reality oraz augmented reality w badaniu preferencji zachowań konsumentów,
 • rozwijanie narzędzi, technik, metod badawczych w zakresie neuronauki poznawczej.

Badania z tego zakresu prowadzone są w Laboratorium Neuronauki Poznawczej. Zastosowania dotyczą podejmowania decyzji, neuromarketingu, analizy przekazu reklamowego, badania użyteczności stron internetowych, itp. Wykorzystywane są takie techniki pomiarowe, jak neuroobrazowanie mózgu (EEG), pomiary psychofizjologiczne (GSR, HR), rejestracja oraz analiza danych o położeniu i ruchach gałek ocznych (Eye Tracking), pomiary mikroekspresji (EMG, Face Reading).

 • prof. dr hab. Kesra Nermend

  Stanowisko: profesor
  Pokój: 406
  Telefon: 91 444 3411
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem:  metod wielokryterialnych, wielowymiarowej analizy danych, technik neuronauki poznawczej w badaniach zachowań społecznych oraz modelowania preferencji konsumentów w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
  Strona WWW: www
 • dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 411
  Telefon: 91 444 3128
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania i symulacji procesów biznesowych/gospodarczych oraz metod symulacji komputerowej (ciągłej, dyskretnej, wieloagentowej, hybrydowej).
  Strona WWW: www
 • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 405
  Telefon: 91 444 3159
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem neuroprzedsiębiorczości, e- biznesu, neuronauki poznawczej,  metod analizy wielokrotnej w biznesie, zarządzania przedsiębiorczego w biznesie.
  Strona WWW: www
 • dr inż. Anna Borawska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 404
  Telefon: 91 444 31 02
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, symulacji komputerowej oraz metod neuronauki poznawczej.
  Strona WWW: www
 • dr inż. Jarosław Duda

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Barbara Królikowska

  Stanowisko: starszy wykładowca
  Pokój: 410
  Telefon: 91 444 31 66
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania i projektowania baz danych, systemów informacyjnych zarządzania, zarządzania procesami biznesowymi.
  Strona WWW: www
 • dr Arkadiusz Marchewka

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 413
  Telefon: 91 444 31 53
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Jerzy Marcinkiewicz

  Stanowisko: starszy wykładowca
  Pokój: 403
  Telefon: 91 444 1907
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem: inżynierii wymagań użytkowników IT, metod specyfikacji wymagań użytkowników SI, modelowania procesów biznesowych, modernizacji procesów biznesowych, metod rozwoju systemów informatycznych.
  Strona WWW: www
 • dr Michał Nowakowski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 519
  Telefon: 91 444 3187
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji ze szczególnym uwzględnieniem  e-commerce, analizy i oceny jakości serwisów oraz aplikacji internetowych, użyteczności informacji w serwisach internetowych, form prezentacji i wizualizacji danych biznesowych.
  Strona WWW: www
 • dr inż. Piotr Ogonowski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 413
  Telefon: 91 444 31 53
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowej analizy porównawczej, metod neuronauki poznawczej, analizy oddziaływania ICT w sferze społeczno-gospodarczej oraz problemów społeczeństwa informacyjnego.
  Strona WWW: www
 • dr inż. Mateusz Piwowarski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 409
  Telefon: 91 444 31 61
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem: technik neuronauki poznawczej (EEG), pomiaru reakcji psychofizjologicznych (GSR, HR, face reading) oraz aktywności okoruchowej (eye tracking) a także metod analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej.
  Strona WWW: www
 • dr Umashankar Singh

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Marta Szaja

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 513
  Telefon: 91 444 31 04
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Grzegorz Szyjewski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 526
  Telefon: 91 444 31 72
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami, zarządzania procesami biznesowymi, e-Commerce, e-Business, systemów internetowych, certyfikacji teleinformatycznej.
  Strona WWW: www
 • dr inż. Paweł Ziemba

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 412
  Telefon: 91 444 31 44
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem wielokryterialnego wspomagania decyzji, analizy zrównoważenia, zarządzania wiedzą.
  Strona WWW: www
 • mgr Adrianna Mateja

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • mgr inż. Piotr Niemcewicz

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 513
  Telefon: 91 444 31 04
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zagadnienia związane z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych we wspomaganiu decyzji ze szczególnym uwzględnieniem technik neuronauki poznawczej w badaniach zachowań społecznych, metod wielokryterialnych w biznesie, systemów informacyjnych zarządzania.
  Strona WWW: www
 • mgr inż. Patryk Wlekły

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www