Katedra Informatyki w Zarządzaniu 

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. 91 444 3485, e-mail: cecylia.rozylo@usz.edu.pl
Kierownik katedry: dr hab. Jakub Swacha, prof. US

Katedra Informatyki w Zarządzaniu jest bezpośrednią kontynuatorką kilkudziesięcioletnich tradycji Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, założonego w l. 80. XX w. na ówczesnym Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego przez prof. Tadeusza Wierzbickiego.

Działalność badawcza Katedry obejmuje różnorakie aspekty zastosowania informatyki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami; ze szczególnym zainteresowaniem podejmuje problematykę  zarządzania: projektami informatycznymi oraz zasobami informacyjnymi i techniczno-informatycznymi. Katedra aktywnie angażuje się w prace badawczo-rozwojowe na rzecz podmiotów komercyjnych i instytucji publicznych.

W ramach swojej działalności dydaktycznej Katedra realizuje szeroki wachlarz przedmiotów obejmujących wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą całego cyklu życia systemu informatycznego, od projektowania, poprzez implementację, na eksploatacji skończywszy.

Obecny skład osobowy Katedry liczy: dwóch profesorów zwyczajnych, jednego profesora nadzwyczajnego, jednego adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, ośmioro adiunktów oraz dwoje asystentów. Katedrą kieruje dr hab. prof. US Jakub Swacha.

Obszary badawcze Katedry:

 • Architektura informacji serwisów internetowych
 • E-biznes
 • Inżynieria oprogramowania
 • Metody i techniki inżynierii wymagań
 • Metody zarządzania procesami biznesowymi
 • Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • Ocena efektywności inwestycji informatycznych
 • Ocena jakości i użyteczności serwisów internetowych
 • Ocena jakości informacji
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Strategie informatyzacji przedsiębiorstwa
 • Technologie CRM
 • Zarządzanie danymi
 • Zarządzanie dokumentami
 • Zarządzanie komunikacją w zespołach projektowych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Zarządzanie przepływem pracy
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania w przedsiębiorstwie
 • dr hab. Jakub Swacha, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 424
  Telefon: 91 444 3384
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Informatyka w zarządzaniu, zarządzanie danymi, gamifikacja w systemach informacyjnych.
  Strona WWW: www
 • prof. dr hab. Zygmunt Drążek

  Stanowisko: profesor
  Pokój: 317
  Telefon: 91 444 3148
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Komputerowe wspomaganie decyzji strategicznych.
  Strona WWW: www
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

  Stanowisko: profesor
  Pokój: 417
  Telefon: 91 444 3158
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Informatyka w zarządzaniu, zarządzanie projektami, inżynieria oprogramowania.
  Strona WWW: www
 • dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 309
  Telefon: 91 444 3142
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Wielokryterialne wspomaganie decyzji, modelowanie zrównoważenia, cyfrowe zrównoważenie, ewaluacja systemów informatycznych.
  Strona WWW:  
 • dr hab. Ewa Krok, prof. US

  Stanowisko: adiunkt z habilitacją
  Pokój: 418
  Telefon: 91 444 3160
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zastosowanie technologii informacyjnych i Internetu w zarządzaniu i administracji (w tym e-usługi), kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą, problemy społeczeństwa informacyjnego, sharing economy, konsumpcja wspólna, crowdsourcing, partycypacja społeczna.
  Strona WWW: http://pracownik.usz.edu.pl/ewakrok
 • dr Tomasz Komorowski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 419
  Telefon: 91 444 3105
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Magdalena Kotnis

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 318
  Telefon: 91 444 3209
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Budowa strategii informacyjnej firmy: zarządzanie procesowe, systemy wspomagania decyzji, technologie CRM, zintegrowane systemy zarządzania ERP oraz optymalizacja i modelowania procesów biznesowych.
  Strona WWW:  
 • dr Artur Kulpa

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 420
  Telefon: 91 444 3156
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW:  
 • dr Marcin Mastalerz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 321
  Telefon: 91 444 3151
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW:  
 • dr Karolina Muszyńska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 425
  Telefon: 91 444 3149
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie komunikacją i dokumentacją w zespołach projektowych.
  Strona WWW:  
 • dr Olga Pilipczuk

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 313
  Telefon: 91 444 3146
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Wizualizacje kognitywne i geoprzestrzenne; zarządzanie procesami biznesowymi; systemy informatyczne w zarządzaniu, finansach i rachunkowości; zarządzanie wizerunkiem przestrzennym – placemaking.
  Strona WWW:  
 • dr Tomasz Zdziebko

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 426
  Telefon: 91 444 3103
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Systemy rekomendacji, handel elektroniczny, marketing internetowy, programowanie aplikacji internetowych, uczenie maszynowe, data science.
  Strona WWW:  
 • mgr inż. Aleksandra Bączkiewicz

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 309
  Telefon: 91 444 31 42
  Konsultacje: czwartki 11:45-13:15, ul. Cukrowa 8, pokój 309 (semestr zimowy 2023/2024)
  Profil naukowy: metody wielokryterialnego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja, analiza wrażliwości, logika rozmyta
  Strona WWW:  
 • mgr Konrad Biercewicz

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW:  
 • mgr Agnieszka Miluniec

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 421
  Telefon: 91 444 3162
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Gamifikacja, wizualne aspekty projektowania treści (contentu), media społecznościowe i multimedia.
  Strona WWW:  
 • mgr Tomasz Naprawski

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 421
  Telefon: 91 444 3162
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zastosowanie informatyki w biznesie, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami IT, zarządzanie serwisami internetowymi, systemy i technologie informacyjno-komunikacyjne.
  Strona WWW:  
 • mgr inż. Justyna Szydłowska

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 4
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: