Katedra Marketingu

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. 91 444 3125, e-mail: malgorzata.honko@usz.edu.pl
Kierownik katedry: prof. dr hab. Edyta Rudawska

Katedra Marketingu, wchodząca w skład Instytutu Zarządzania, prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w dziedzinie marketingowych procesów zarządczych. W Katedrze zatrudnionych jest 13 pracowników badawczo-dydaktycznych. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Edyta Rudawska.

Naszą misją jest realizacja na wysokim poziomie działalności badawczej oraz dydaktycznej w zakresie zarządzania marketingowego współczesnych organizacji oraz zachowań konsumentów. Swoim doświadczeniem chcemy służyć naszym studentom w rozwoju ich pasji naukowo-badawczej, poszerzaniu wiedzy oraz pogłębianiu umiejętności praktycznych co pozwoli im skutecznie odnaleźć się na rynku pracy. Mając świadomość społecznej roli, jaką pełnimy, chcemy również służyć osobom i podmiotom otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie zachodniopomorskim oferując im wiedzę z zakresu tworzenia, komunikowania oraz dostarczania na rynek produktów, które mają wysoką wartość dla klientów, partnerów gospodarczych, jak i społeczeństwa.

W obecnym składzie Katedra funkcjonuje od 2019 roku, kiedy w wyniku zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Szczecińskim, nastąpiło połączenie dwóch katedr funkcjonujących na Uniwersytecie Szczecińskim, tj. Katedry Marketingu i Katedry Marketingu Usług. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na studiach III stopnia.

Główne obszary badawcze Katedry:

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe
 • Zachowania konsumentów
 • Strategie marketingowe współczesnych organizacji
 • Satysfakcja konsumentów i klientów
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Kształtowanie relacji biznesowych
 • Narzędzia kształtowania lojalności klientów
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Funkcjonowanie i rozwój handlu
 • Funkcjonowanie rynku i podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw, organizacji non-profit, JST)
 • Funkcjonowanie gospodarstw domowych
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Marketing w kontekście wartości przedsiębiorstwa
 • Skuteczność i efektywność marketingu
 • Marketing usług
 • Marketing zrównoważony
 • Marketing seniorów
 • Marketing w Internecie
 • E-handel
 • E-klient
 • Ryzyko marketingowe
 • Partnerstwo w regionie
 • Problemy konsumpcji i jakości życia
 • Rynek usług
 • Ekonomika czasu wolnego
 • Innowacje marketingowe i marketing innowacji
 • prof. dr hab. Edyta Rudawska

  Stanowisko: profesor
  Pokój: 722
  Telefon: 91 444 3192
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie relacjami z klientem, marketing, budowanie lojalności, zarządzanie marketingowe.
  Strona WWW: www
 • prof. dr hab. Józef Perenc

  Stanowisko: profesor
  Pokój: 704
  Telefon: 91 444 3277
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Marketing usług, marketing usług logistycznych, marketing i logistyka usług transportowych.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Augustyna Burlita, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 706
  Telefon: 91 444 3205
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Marketing, badania marketingowe, zachowania konsumentów, jakość życia.
  Strona WWW: www
 • prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz

  Stanowisko: profesor
  Pokój: 712
  Telefon: 91 444 32 08
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie marketingowe, e-marketing, e-klient, badania marketingowe, badania marketingowe on-line, marketing seniorów.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Krzysztof Błoński, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 713
  Telefon: 91 444 3121
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Satysfakcja klienta, zachowania konsumentów, jakość życia i jakość życia w miejscu pracy, badania marketingowe.
  Strona WWW:  
 • dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW:  
 • dr Urszula Chrąchol - Barczyk

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 711
  Telefon: 91 444 3201
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Social media, marketing doświadczeń, budowanie relacji.
  Strona WWW: www
 • dr Magdalena Kowalska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 710
  Telefon: 91 444 3206
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: E-marketing, nowe technologie w marketingu, marketing relacji, młody konsument.
  Strona WWW:  
 • dr Sandra Misiak-Kwit

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 709
  Telefon: 91 444 3224
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW:  
 • dr Kamila Słupińska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 719
  Telefon: 91 444 3190
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Social media, badania jakościowe, komunikacja, ICT.
  Strona WWW:  
 • dr Agnieszka Smalec

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 705
  Telefon: 91 444 3372
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Komunikacja marketingowa, zarządzanie, badania marketingowe i rynkowe, zarządzanie sprzedażą, wizerunek.
  Strona WWW:  
 • dr Monika Spychalska - Wojtkiewicz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 620
  Telefon: 91 444 3199
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Innowacje nietechnologiczne, badania marketingowe, zarządzanie projektami, sektor kreatywny.
  Strona WWW:  
 • dr Anna Szwajlik

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 703
  Telefon: 91 444 3203
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie wiedzą związaną z klientem w organizacji, co-creation w procesie rozwoju innowacji, crowdsourcing.
  Strona WWW:  
 • dr Małgorzata Wiścicka-Fernando

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 709
  Telefon: 91 444 3224
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zachowania konsumenta, marketing relacji, komunikacja marketingowa, badania marketingowe.
  Strona WWW:  
 • mgr Maciej Lewandowski

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: .
  Strona WWW: