Postępowania habilitacyjne przeprowadzane w Instytucie Zarządzania US

 • Postępowania w toku

  Marcin Rabe

  Tytuł osiągnięcia naukowego:

  Energetyka rozproszona w polityce regionalnej, CeDeWu, Warszawa, 2021 (ISBN 978-83-8102-535-5)

  Pozostałe informacje i uchwały

  Marta Mańkowska

  Tytuł osiągnięcia naukowego:

  Determinanty podziału gestii transportowej oraz wyboru warunków dostaw Incoterms w międzynarodowych transakcjach handlowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022, 298 s.

  Pozostałe informacje i uchwały

 • Postępowania zakończone

  Paweł Ziemba (data nadania stopnia: 08.12.2022)

  Tytuł osiągnięcia naukowego:

  Dwa cykle artykułów:

  Cykl 1, pt.: Metody wielokryterialne na potrzeby oceny zrównoważenia

  Cykl 2, pt.: Rozmyte metody wspomagania decyzji wielokryterialnych w warunkach niepewności

  Pozostałe informacje i uchwały