Katedra Logistyki

Katedra Logistyki powstała 1 października 1990r. Pierwszym kierownikiem katedry był prof. zw. dr hab. inż. Benon Zbigniew Szałek. W okresie 1 października 1999r. – 30 września 2017r. funkcję kierownika Katedry pełnił dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US. Od 1 marca 2018r. kierownikiem Katedry jest dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US.

 

Działalność naukowo – badawcza Katedry rozwijana jest następujących nurtach: logistyka, łańcuchy i sieci dostaw, gospodarka energetyczna, logistyka międzynarodowa, gospodarka magazynowa, logistyka miejska i  elektromobilność, logistyka produkcji.

Przy Katedrze aktywnie działają studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Logistyki LogUS oraz Koło Naukowe Lean&Smart. W strukturze Katedry Logistyki działają również Centrum Zarządzania w Energetyce oraz Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych LogLab.

 

Katedra Logistyki współpracuje ze środowiskiem biznesu i z jednostkami samorządowymi. Współpraca ta jest prowadzona w różnych formach: szkolenia, doradztwo, ekspertyzy, projekty. Zespół Katedry aktywnie współpracuje także z akademickimi ośrodkami krajowymi (m.in. SGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz zagranicznymi, (m.in. Hochschule Osnabrück, Niemcy; Tsinghua University w Pekinie, Chiny; Uniwersytet w Salburgu, Austria).