24 czerwca 2022

Zachodniopomorskie Noble za rok 2021 wręczone!

Podczas uroczystej gali zostali ogłoszeni zwycięscy konkursu naukowego – Zachodniopomorskie Noble 2021. Wśród laureatów znajduje się przedstawiciel Instytutu Zarządzania – dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US  (nauki ekonomiczne), który odebrał Nobla za prace poświęcone nowym aspektom zarządzania magazynami energii, elektromobilności, wykorzystaniu wodoru dla potrzeb mobilności oraz dekarbonizacji gospodarki w oparciu o odnawialne źródła energii.