Instytut Zarządzania został powołany przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na mocy Zarządzenia nr 75/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku. Instytut rozpoczął swoją działalność 1 października 2019 roku. Siedziba Instytutu mieści się przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie. 

Geneza powstania Instytutu jest związana z rozwojem szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Początki tworzenia dorobku naukowego pracowników Instytutu sięgają 1946 roku, w którym utworzono w Szczecinie filię poznańskiej Akademii Handlowej. W roku 1950 oddział AH upaństwowiono i przemianowano na Wyższą Szkołę Ekonomiczną, która w 1955 roku, jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, weszła w skład Politechniki Szczecińskiej. W 1985 roku w wyniku połączenia jednostek szczecińskich uczelni Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej stał się częścią Wydziału Ekonomicznego nowo powstałego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1990 roku Instytut Ekonomiki Transportu osiągnął samodzielność akademicką i został wyodrębniony z Wydziału Ekonomicznego jako Wydział Transportu i Łączności. W 1997 roku Wydział Ekonomiczny zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, zaś od 1999 roku Wydział Transportu i Łączności zaczął funkcjonować jako Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Przez kolejne dwadzieścia lat Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania mieszczący się przy ul. Mickiewicza 64 oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług mieszczący się przy ul. Cukrowej 8 stanowiły dwie odrębne komórki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego, które wraz z reformą szkolnictwa w 2019 roku zostały przekształcone i włączone w skład nowych jednostek badawczych i dydaktycznych US.

Instytut Zarządzania jest jednym z 18 instytutów funkcjonujących w Uniwersytecie Szczecińskim. Instytut posiada kategorię naukową A, świadczącą o wysokim poziomie prowadzonych badań naukowych, potwierdzoną uprawnieniem do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. 

W Instytucie zatrudnionych jest obecnie 139 pracowników, w tym: 1 pracownik badawczy, 133 pracowników badawczo-dydaktycznych oraz 5 pracowników dydaktycznych. Według podziału stanowiskowego kadrę Instytutu stanowi:

 • 8 profesorów,
 • 28 profesorów uczelnianych,
 • 3 profesorów dydaktycznych,
 • 67 adiunktów,
 • 2 starszych wykładowców,
 • 31 asystentów.

Instytut współpracuje w obszarze dydaktyki z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania tworząc podstawę programową dla siedmiu kierunków studiów, w których dyscyplina nauk o zarządzaniu i jakości stanowi dyscyplinę wiodącą:

 • business management – studia licencjackie oraz magisterskie (kierunek angielskojęzyczny),
 • informatyka w biznesie – studia licencjackie oraz magisterskie,
 • komunikacja i psychologia w biznesie – studia licencjackie oraz magisterskie,
 • logistyka – studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie,
 • przedsiębiorczość i inwestycje – studia licencjackie o profilu praktycznym,
 • zarządzanie – studia licencjackie oraz magisterskie,
 • zarządzanie odnawialnymi źródłami energii – studia licencjackie o profilu praktycznym.