Instytut Zarządzania rozpoczął działalność 1 października 2019 roku.
Został powołany przez Rektora na mocy Zarządzenia nr 75/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku.

 

     Instytut Zarządzania jest jednym z 18 instytutów na Uniwersytecie Szczecińskim, kształcącym studentów na 6 wiodących kierunkach:

 • Zarządzanie I i II stopień,
 • Informatyka w Biznesie I stopień,
 • Logistyka I i II stopień,
 • Logistyka inżynierska I i II stopień,
 • Przedsiębiorczość i Inwestycje I stopień,
 • Public Management II stopień.

    Instytut posiada pełne uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

 • Łączna liczba pracowników Instytutu Zarządzania: 119
 • Liczba pracowników samodzielnych: 36
 • Liczba doktorów: 63
 • Liczba magistrów: 18
 • Liczba pracowników dydaktycznych: 2