Skład Rady Naukowej Instytutu

 

KADENCJA 2021-2024

 

dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US – Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz

prof. dr hab. Kesra Nermend

prof. dr hab. Edyta Rudawska

dr hab. Mariusz Borawski, prof. US

dr hab. Marzena Frankowska, prof. US

dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US

dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US

dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US

dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US

dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US

dr hab. Michał Pluciński, prof. US

dr hab. Anna Pluta, prof. US

dr hab. Jakub Swacha, prof. US

dr hab. Blanka Tundys, prof. US

dr hab. Jarosław Wątróbski, prof. US

dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US

dr hab. Ewa Krok

dr hab. Karol Kuczera

dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska

dr Karolina Beyer

dr Karolina Drela

dr Joanna Drobiazgiewicz

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

dr Magdalena Kotnis

dr Artur Kulpa

dr Marta Mańkowska

dr Marta Młokosiewicz

dr Bartosz Pilecki

dr Mateusz Piwowarski

dr Artur Pomianowski

dr Aleksandra Rudawska

dr Marta Sidorkiewicz

dr Kamila Słupińska

dr Hanna Soroka-Potrzebna

dr Anna Szwajlik

dr Grzegorz Szyjewski

dr Roman Tylżanowski

 

 

KADENCJA 2019-2020

prof. dr hab. Józef Perenc – Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. Michał Pluciński, prof. US – Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Kesra Nermend

prof. dr hab. Edyta Rudawska

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

prof. dr hab. Elżbieta Załoga

dr hab. Augustyna Burlita, prof. US

dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US

dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US

dr hab. Marek Kunasz, prof. US

dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US

dr hab. Dariusz Milewski, prof. US

dr hab. Jakub Swacha, prof. US

dr hab. Anna Tokarz-Kocik, prof. US

dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US

dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US

dr hab. Ewa Krok

dr hab. Karol Kuczera

dr hab. Anna Pluta

dr hab. Jarosław Wątróbski

dr Marzena Frankowska

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

dr Magdalena Kogut-Jaworska

dr Magdalena Kowalska

dr Magdalena Malinowska

dr Marta Mańkowska

dr Marta Młokosiewicz

dr Adam Pawlicz

dr Andrzej Rzeczycki

dr Joanna Rzempała

dr Marta Sidorkiewicz

dr Agnieszka Smalec

dr inż. Mariusz Sowa

dr Roman Tylżanowski

dr Małgorzata Wiścicka-Fernando