Skład Rady Naukowej Instytutu

 

prof. dr hab. Józef Perenc – Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. Michał Pluciński, prof. US – Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Kesra Nermend

prof. dr hab. Edyta Rudawska

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

prof. dr hab. Elżbieta Załoga

dr hab. Augustyna Burlita, prof. US

dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US

dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US

dr hab. Marek Kunasz, prof. US

dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US

dr hab. Dariusz Milewski, prof. US

dr hab. Jakub Swacha, prof. US

dr hab. Anna Tokarz-Kocik, prof. US

dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US

dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US

dr hab. Ewa Krok

dr hab. Karol Kuczera

dr hab. Anna Pluta

dr hab. Jarosław Wątróbski

dr Marzena Frankowska

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

dr Magdalena Kogut-Jaworska

dr Magdalena Kowalska

dr Magdalena Malinowska

dr Marta Mańkowska

dr Marta Młokosiewicz

dr Adam Pawlicz

dr Andrzej Rzeczycki

dr Joanna Rzempała

dr Marta Sidorkiewicz

dr Agnieszka Smalec

dr inż. Mariusz Sowa

dr Roman Tylżanowski

dr Małgorzata Wiścicka-Fernando