Pracownia Badań Fokusowych wykorzystywana jest w obszarach naukowo-dydaktycznych, jak i biznesowych realizowanych we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Doskonale wyposażona pracownia umożliwia przeprowadzenie kompleksowych badań o charakterze jakościowym. Dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu do telekonferencji możliwe jest również prowadzenie badań w formie zdalnej. 

Zespół badawczy działający przy pracowni zajmie się:

 • określeniem problemu badawczego,
 • przygotowaniem skryptu do wywiadu,
 • doborem uczestników badania,
 • przeprowadzeniem badania,
 • nagraniem spotkania,
 • przygotowaniem transkrypcji i raportu z badania.

 

Realizowane badania:

 • badania fokusowe i wywiady indywidualne stacjonarnie i on-line;
 • obserwacje;
 • eksperymenty;
 • warsztaty wspomagane w połączeniu z badaniami fokusowymi.

Inne usługi:

 • szkolenia nagrywane;
 • procesy rekrutacyjne;
 • spotkania telekonferencyjne;
 • zajęcia laboratoryjne.

 

Infrastruktura badawcza:

Sala fokusowa – główne pomieszczenie w którym przeprowadzane są badania. W sali zamontowany jest system kamer i mikrofonów, który umożliwia zarejestrowanie badania.
Pokój do obserwacji badania – wyposażony w lustro fenickie (tzw. lustro weneckie), które umożliwia podgląd odbywającego się badania. 

Pokój techniczny – znajduje się w nim sprzęt do rejestracji badania:

 • 2 kamery szybkoobrotowe
 • cyfrowy mikser wizji,
 • 6-kanałowa konsoleta mikserska audio wyposażona w zintegrowany procesor efektów,
 • głośniki aktywne,
 • mikrofony kondensatorowe,
 • system dwukierunkowej łączności radiowej,
 • black media express.

 

Koordynator: