Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości

 

Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej realizuje zarówno cele dydaktyczne jak i badawcze. Wykorzystuje do tego nowoczesne technologie.

Cele dydaktyczne

 • przekazanie studentom wiedzy z zakresu wytwarzania środowisk wirtualnych;
 • nauczanie studentów wykorzystywania środowisk rzeczywistości wirtualnej w celach badawczych;
 • wsparcie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie środowiska VR.

Cele badawcze

 • realizacja badań zakresu zachowań konsumenckich;
 • realizacja badań związanych z procesem podejmowania decyzji przez człowieka;
 • wsparcie badań neuronauki poznawczej;
 • wsparcie badań prowadzonych przez inne zespoły badawcze uczelni.

 

Realizowane badania:

Baza laboratorium pozwala oferować przedsiębiorstwom badania z wykorzystaniem rzeczywistości VR w tym między innym w zakresie: zachowań konsumenckich, decyzji konsumenckich, zauważalności reklam, zachowań kierowców itp. Ponadto możliwe jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, sprawdzania reakcji ludzkich na zagrożenia.

Oferta:

 • Matlab;
 • EasyRoads3D Pro;
 • system przemieszczania się w VR;
 • system rejestracji zdarzeń w VR;
 • system synchronizacji zdarzeń z rejestracją EEG;
 • system zbierania i analizowania danych z okulografu.
 • rejestracja i analiza ruchu;
 • system symulacji transportowej.
 1.  

Infrastruktura badawcza:

HTC VR VIVE Pro Eye Okulary rzeczywistości wirtualnej wyposażone w okulograf. Pozwalają na realizowanie symulacji VR na obszarze 100m2. Możliwa jest precyzyjna rejestracja położenia osoby badanej oraz określanie miejsc na które patrzy.
HTC VR VIVE Dodatkowe  okulary przeznaczone dla osoby współuczestniczącej w badaniu.
Supermarket Kompletny supermarket wraz z modelami produktów przeznaczony do rzeczywistości wirtualnej. Pozwala na dowolne kształtowanie przestrzeni sklepu, oraz rozmieszczenia towarów.
EasyRoads3D Pro

Generator dróg umożliwia tworzenie dróg i skrzyżowań, oraz odtwarzanie rzeczywistego rozmieszczenia dróg na podstawie danych z

OpenStreetMap. Baza OpenStreetMap obejmuje większość dróg na świecie. W połączeniu z modelami domów, drzew itp. pozwala to na odtworzenie lub zaprojektowanie przestrzeni miejskiej do badań na przykład rozmieszczenia reklam, albo zachowania się kierowców.

Matlab Wszechstronne oprogramowanie do wykonywania wszelkiego rodzaju analiz w tym również statystycznych.
System przemieszczania się w VR Oprogramowanie przeznaczone do przemieszczania się w środowisku VR zaprojektowane pod duże pomieszczenia. Pozwala na zwiększenie obszaru symulacji ponad 100m2.
System rejestracji zdarzeń w VR Rejestruje wszystkie czynności wykonywane przez osobę badaną w środowisku VR. Pozwala na określanie jej położenia, pozycji rąk, przedmiotów, które wzięła do ręki. Umożliwia określenie toru ruchu rąk oraz postaci osoby badanej.
System synchronizacji zdarzeń z rejestracją EEG Pozwala na precyzyjne zsynchronizowanie rejestracji EEG przeprowadzanej podczas badań VR z zanotowanymi zdarzeniami. Umożliwia to analizę stanów mózgu podczas wykonywania czynności w środowisku VR.
System zbierania i analizowania danych z okulografu Pozwala na zarejestrowanie oraz analizę miejsc i obiektów na które patrzy osoba badana.

 

Koordynator:

 • dr hab. Mariusz Borawski, prof. US