Laboratorium Neuronauki Poznawczej

 

Laboratorium Neuronauki Poznawczej (LNP) działa przy Katedrze Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach LNP prowadzone są interdyscyplinarne badania w zakresie stosowalności metod i technik badawczych bazujących na pomiarach fizjologicznych (aktywność elektryczna mózgu, aktywność elektrodermalna skóry, czynność elektryczna mięśni, ruchy gałek ocznych, ekspresja twarzy, itp.) w dziedzinie nauk społecznych. Działalność LNP jest ukierunkowana w szczególności na badanie uwarunkowań, identyfikację oraz analizę reakcji człowieka na bodźce zewnętrzne w trakcie różnorodnych zadań angażujących procesy poznawcze oraz emocjonalne. Takie podejście umożliwia uzyskiwanie informacji u źródła ich powstawania (w mózgu) zanim zostaną one przedstawione w formie opinii, oceny czy podjętej decyzji. Stanowią więc znakomite uzupełnienie powszechnie stosowanych w badaniach metod deklaratywnych.   

 

Realizowane badania:

 • wpływ przekazu medialnego na skuteczność kampanii społecznej;
 • techniki neuronauki poznawczej w analizie odbioru spotów reklamowych;
 • wpływ rodzaju i poziomu materializmu człowieka na odbiór komunikatów reklamowych;
 • techniki neuronauki poznawczej w badaniu czynników i uwarunkowań wpływających na podejmowanie decyzji;
 • ocena wpływu prezentowanych treści społecznych na proces podejmowania decyzji o wsparciu organizacji realizujących opiekę paliatywną (hospicyjną);
 • analiza uwarunkowań odbioru produktów cyfrowych w zakresie ich użyteczności, funkcjonalności oraz dostępności.

 

Infrastruktura badawcza:

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem badawczym oraz oprogramowaniem do przeprowadzania badań biometrycznych. Posiadane biosensory umożliwiają badanie aktywności elektrycznej mózgu (EEG), aktywności elektrodermalnej/galwanicznej skóry (GSR), czynności elektrycznej mięśni (EMG), rytmu serca (HR), śledzenia ruchów gałek ocznych oraz mimiki twarzy.

 •  ENOBIO 20 5G (Neuroelectrics)
Mobilny 20-kanałowy system EEG do precyzyjnych badań aktywności elektrycznej mózgu. Wykorzystuje elektrody żelowe umiejscawiane zgodnie z systemem 10-10 (39 pozycji) w wygodnym neoprenowym czepku. Transmisja danych przez Wi-Fi, USB lub zapisywanie na karcie microSD. Posiada 3-osiowy akcelerometr. Częstotliwość próbkowania: 500 Hz, zakres pasma: 0-125 Hz, rozdzielczość: 24 bity (0.05 µV), poziom szumu: < 1mV RMS.
 • g.Nautilus (g.tec)
Mobilny 8-kanałowy system EEG do precyzyjnych badań aktywności elektrycznej mózgu. Wykorzystuje elektrody żelowe umiejscawiane zgodnie z systemem 10-10 w wygodnym materiałowym czepku. Transmisja danych przez Bluetooth. Posiada 3-osiowy akcelerometr. Częstotliwość próbkowania: 500 Hz, poziom szumu: < 10.6 µV RMS (dla 1-30 Hz).
 • Shimmer3 GSR+ Unit (Shimmer)
Mobilne urządzenie do pomiaru reakcji skórno-galwanicznej (GSR), przewodności skóry pomiędzy dwiema elektrodami. Wyposażone w optyczny czujnik umożliwia również pomiar sygnału fotopletyzmograficznego (PPG) i wyznaczania tętna. Zakres pomiarowy: 0.2 mS – 100 mS, częstotliwość próbkowania do 15.9 Hz. Transmisja danych przez Bluetooth lub zapisywanie na karcie microSD.
 • Neurobit Optima 4 (Neurobit Systems)
Mobilne urządzenie do pomiaru sygnałów fizjologicznych. Liczba dostępnych kanałów: 4. Umożliwia pomiary napięciowe (np. EEG, EMG, HRV, EOG), rezystancyjne (czujniki rezystancyjne wielkości nieelektrycznych), konduktancyjne (np. GSR), temperaturowe (-18°C – 120 °C). Transmisja danych przez Bluetooth.
 • Tobii Pro X3-120 (Tobii)
Kompaktowy Eye tracker stacjonarny (oparty na ekranie) do śledzenia ruchu gałek ocznych. Szybkość próbkowania do 120 Hz pozwala na przechwytywanie danych dla szerokiego zakresu eksperymentalnych paradygmatów (fiksacja, płynne śledzenie i oparte na sakadach). Umożliwia dostosowanie konfiguracji gromadzenia danych do różnych populacji badawczych, scenariuszy i wymagań dotyczących danych. Obsługuje ekrany do 25”.
 • Facial Expression
Moduł umożliwiający rejestrację za pomocą kamery o dużej rozdzielczości (4K) twarzy, jej kodowanie oraz analizę ekspresji (AFFDEX). Zapewnia 20 miar twarzy, 7 podstawowych emocji, punkty orientacyjne twarzy oraz wskaźniki behawioralne, jak np.  położenie głowy czy uwaga.
 • iMotions
Platforma programowa do integracji i synchronizacji biosensorów (EEG, EMG, EKG, GSR, śledzenia wzroku, ekspresji twarzy). Umożliwia tworzenie projektów badań, prezentację bodźców, rejestrację i wizualizację strumieni danych oraz ich eksportowanie.

 

Koordynator:

 • dr Mateusz Piwowarski