Laboratorium Bankowe – Badania, Analizy, Edukacja (BankLab)

Laboratorium Bankowe – Badania, Analizy, Edukacja składa się z dwóch uzupełniających się elementów. Pierwszym są urządzenia towarzyszące realizacji zadań współczesnych instytucji bankowych, które mają wspomagać zrozumienie procesów związanych z realizacją transakcji zachodzących we współczesnym banku. Drugi element obejmuje specjalistyczne oprogramowanie, służące praktycznemu wykorzystaniu procesów zachodzących na rynku finansowym, ocenie ryzyka oraz umożliwia szeroko rozumiane zarządzanie bankiem. Bank-Lab służy upowszechnianiu wiedzy na temat współczesnych systemów rozliczeń, bankowości. Laboratorium jest miejscem, w którym prowadzona jest dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnego systemu bankowego oraz inspiracji do prowadzenia unikalnych badań i analiz.

Lista proponowanych usług (badań) dla przedsiębiorstw i instytucji:

 1. Doradztwo w opracowaniu wniosków kredytowych i w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, wybór optymalnej oferty.
 2. Analizy dotyczące współczesnych systemów bankowych.
 3. Analizy dotyczące konkurencyjności sektora bankowego w Polsce.
 4. Analizy dotyczące światowych systemów bankowych.
 5. Analizy dotyczące instytucji parabankowych w Polsce i unii Europejskiej.
 6. Opracowania na temat mikrofinansów w Polsce, Europie i na świecie.
 7. Analizy dotyczące niewypłacalności gospodarstw domowych.

Laboratorium Elektronicznej Administracji i Cyfryzacji (e-AdminLab)

Obejmuje ono dwa główne obszary związane zarówno z informatyzacją podmiotów publicznych, jak i digitalizacją dziedzictwa kultury. Dla pierwszego stworzono układ przybliżający tajniki funkcjonowania elektronicznej administracji i symulowania procesu pracy nowoczesnego pracownika sektora publicznego w specjalnie przygotowanym do tego środowisku informatycznym. Wyposażenie laboratorium poza standardowymi stanowiskami komputerowymi obejmuje specjalistyczne oprogramowanie, zestaw do składania podpisu elektronicznego, skaner oraz urządzenia biurowe. Dla drugiego wybrano sprzęt (skaner, konwerter audio-wideo) pozwalający na tworzenie cyfrowych kopii analogowych artefaktów kultury: książek, dokumentów, nagrań audio, czy wideo. Praca e-AdmiLab opiera się na praktykach sektora publicznego i najnowszych trendach powstałych w Europie i na świecie – jego głównym zadaniem jest nauka praktycznej umiejętności poruszania się w administracji elektronicznej poprzez dostępne w laboratorium najnowsze oprogramowanie i sprzęt.

Laboratorium Giełdowe (GiełdaLab)

Laboratorium służy zarówno studentom, pracownikom naukowym jak i przedsiębiorcom dla celów badawczych oraz poszerzeniu atrakcyjności dydaktycznej poprzez dostęp do aktualnych danych rynkowych i narzędzi rynku kapitałowego, a także jest miejscem spotkań i dyskusji poświęconych tematyce rynku kapitałowego. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania na giełdzie oraz wspomaga analizę atrakcyjności inwestycyjnej instrumentów finansowych. Dzięki wyposażeniu Laboratorium Giełdowego użytkownicy mają dostęp do aktualnych danych dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych oraz najnowszych informacji z rynku kapitałowego.

Laboratorium zapewnia 24 stanowiska komputerowe, każde z dwoma monitorami, tabli-ce multimedialne, ekrany LCD, oprogramowanie Notoria Online, oprogramowanie Notoria StockGround

Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych (Log-Lab)

Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych (Log-Lab) umożliwia odzwierciedlić procesy magazynowe. W Laboratorium Log-Lab można przeprowadzić symulację wózka widłowego, regału karuzelowego, przenośnika rolkowego, stołu warsztatowego, bramy szybkorolowanej czy śluzy rampowej.
W tym laboratorium można skorzystać z systemu WMS OPTIPromag, obsługującego trzy metody kompletacji  towarów – terminale mobilne oraz bramki RFID, system pick-by-voice (przy pomocy głosu) i system pick-by-light (przy pomocy wyświetlaczy) jak i przeprowadzimy symulacje procesów związanych z logistyką mikro i małych przedsiębiorstw,  np. hoteli czy pubów. Czego możemy do tego użyć? – terminali POS, czytników kodów, drukarek bonowych, czytników kart magnetycznych, pagerów kelnerskich oraz tabletów, w które wyposażone jest laboratorium. Dopełnienie stanowi oprogramowanie służące do modelowania oraz zarządzania procesami i systemami planowania transportu oraz modelowania potoków pojazdów i pieszych (Visum/Vissim/Viswalk), obsługi punktów detalicznych, gastronomicznych oraz hotelarskich (X2 System) oraz zarządzania transportem (TMS).

Lista proponowanych usług (badań) dla przedsiębiorstw i instytucji:

 1. Modelowanie, symulacja i analiza wydajnościowa oraz kosztowa systemów i procesów logistycznych.
 2. Analiza wykorzystywanych tras i projektowanie rozmieszczenia węzłów logistycznych.
 3. Pretesty projektowanej funkcjonalności technologii kompletacyjnych z wykorzystaniem terminali kodów kreskowych, rFID, pick-by-voice i pick-by-light .
 4. Możliwość prezentacji funkcjonalności wielu rozwiązań IT (bez możliwości ich komercyjnego wykorzystania przez firmę), w tymL  oprogramowania do modelowania ruchu Vissim/Visum/Viswalk, oprogramowania do zarządzania magazynem – Optipromag, oprogramowania do modelowania i symulacji – Arena, oprogramowania do zarządzania restauracją i hotelem – X2System

Wybrana aparatura i dostępne oprogramowanie:• infrastruktura: regał karuzelowy, symulator wózka widłowego, brama szybkorolo-wana, śluza rampowa, przenośnik rolkowy, różnego rodzaju jednostki ładunkowe, taśmowarka półautomatyczna, stoły warsztatowe i kompletacyjne, bramki i dru-karka rFID, czytniki kodów kreskowych, system pick-by-light i pick-by-voice oraz wagi i wózki paletowe,• oprogramowanie: Adonis, Arena Simulation Software, WMS OPTIPromag, TMS Skylogic, PTV Visum/Vissim/Viswalk, X2System.

 

Laboratorium Rachunkowości i Controllingu (RachLab)

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, służb finansowo – księgowych, controllerów, naukowców oraz studentów, uruchomiono Laboratorium Rachunkowości i Controllingu „RachLab”. Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesną infrastrukturę informatyczną wspartą specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych,
 • ewidencji podatkowych,
 • rozliczeń kadrowo – płacowych oraz z ZUS,
 • modułów wsparcia magazynu, sprzedaży, produkcji etc.

Użytkownicy laboratorium mają możliwość pracy m. in. na następujących programach: Comarch Optima, Insert, Open ERP, Płatnik. RachLab jest więc zarówno miejscem, w którym można uzyskać praktyczne umiejętności w zakresie komputerowego prowadzenia systemu rachunkowości, jak również platformą do dyskusji i wymiany poglądów na temat teoretycznych i aplikacyjnych aspektów o charakterze bilansowym i podatkowym.

Wybrana aparatura i dostępne oprogramowanie:• 16 w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych (w tym dla prowadzącego) z tablicą multimedialną i następującym oprogramowaniem specjalistycznym: Insert GT, Doctor Coster (akredytowane Laboratorium Doctor Coster), Comarch Optima, Open ErP, Płatnik.

Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością (TransLab)

Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością ma  dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest cel naukowo-dydaktyczny, natomiast drugi dotyczy współpracy i poprawy relacji między sferą nauki i praktyki. Cele te będą mogły być zrealizowane dzięki wyposażeniu laboratorium w najnowocześniejsze programy do modelowania, symulacji i prognozowania ruchu w transporcie. Trans-Lab zajmuje się także zarządzaniem transportem, kształtowaniem systemów transportowych czy też realizacją badań i analizy rynku (przewozy towarowe i pasażerskie). W ramach Trans-Lab funkcjonuje również Laboratorium Mobilności (LM), którego działalność będzie mocno związana z badaniami i opracowaniami dotyczącymi transportu na terenie Szczecina. Jego działanie oparte jest w dużej mierze na współpracy z Gminą Miasto Szczecin i Urzędem Marszałkowskim, a efektem są, m.in. aplikacje mobilne dla transportu miejskiego, porównywarka przebiegu tras rowerowych, pieszych, samochodowych czy symulatory jazdy pociągiem, lotu samolotem oraz makieta kolejowa PKP Cargo.

Lista proponowanych usług (badań) dla przedsiębiorstw i instytucji:TransLab pozwala na wykonywanie różnego rodzaju opracowań i analiz na rzecz praktyki gospodarczej, prowadzenie projektów badawczych oraz wsparcie dla sektora transportu we wdrażaniu innowacji i nowoczesnych rozwiązań w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw transportowych. Główne obszary współpracy z wykorzystaniem zasobów laboratorium to:• kształtowanie systemu zarządzania publicznym transportem pasażerskim,• audyt mobilności,• rozwijanie koncepcji eco-drivingu (szkolenia i warsztaty),• pomiar natężenia ruchu na drogach. Wybrana aparatura i dostępne oprogramowanie:Laboratorium jest wyposażone w 32 stanowiska komputerowe, na których jest dostępne następujące oprogramowanie: ArcGIS, roadside unit MC5600, CuBE Base, CuBE Voyager, VISuM, VISSIM, VISWALK, TransEDu, gra transportowa, TransSped, TimoCom.

Laboratorium Turystyczne (TurLab

Z myślą o rynku turystycznym i wszystkich osobach podróżujących opracowano także specjalne Laboratorium Turystyczne (Tur-Lab). W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą zajęcia dydaktyczne z zakresu zastosowania nowoczesnych technik informacyjnych w turystyce. Docelowo zainstalowany będzie tam program symulujący działalność agenta turystycznego, niewielkiej restauracji oraz treningowa wersja systemu Amadeus (Globalnej Sieci Dystrybucji usług turystycznych) pozwalająca na ilustrację sprzedaży biletów lotniczych. Jedno z zastosowań Laboratorium Turystycznego umożliwi adeptom zapoznanie  się z najnowszymi trendami e-turystyki z zakresu wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego.

Lista proponowanych usług (badań) dla przedsiębiorstw i instytucji:

 1. Analiza światowych tendencji na rynku turystycznym.
 2. Analiza cen usług transportu lotniczego.
 3. Analiza dostępności transportowej destynacji turystycznych.
 4. Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych.
 5. Ocena konkurencyjności regionów turystycznych.
 6. Opracowanie strategii rozwoju produktów turystycznych.
 7. Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w informacji turystycznej.
 8. Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora turystycznego.

Pracownia Fokusowa

Zadania Pracowni Fokusowej skupiają się na przeprowadzaniu zogniskowanych wywiadów grupowych, w tym na uruchomieniu stanowisk eyetrackingowych ze specjalistycznymi urządzeniami i oprogramowaniem do monitorowania ruchu i natężenia gałek ocznych. System monitoringu, tj. kamera i mikrofony kierunkowe, z których bezpośredni podgląd możliwy jest w obserwatorium zza lustra weneckiego pozwala na zarejestrowanie, a następnie zanalizowanie reakcji uczestników różnych badań, np. sprawdzania reakcji na produkty w projektach marketingowych.

Lista proponowanych usług (badań) dla przedsiębiorstw i instytucji:

 1. Analizy wzorców postępowania konsumentów i ich zachowania.
 2. Badanie wizerunku marki.
 3. Badania zwyczajów zakupowych.
 4. Badanie możliwości wprowadzenia nowego produktu na rynek.
 5. Ulepszenie istniejącego produktu i jego dostosowanie do potrzeb konsumentów.
 6. Obserwacje i eksperymenty kontrolowane.
 7. Możliwość realizacji szkoleń z obserwacją nieuczestniczącą służącą analizie potrzeb rozwojowych uczestników.

Wybrana aparatura:

 • • kamery szybkoobrotowe,
 • • cyfrowy mikser wizji,
 • • sześciokanałowa konsoleta mikserska audio wyposażona w zintegrowany procesor efektów,
 • • głośniki aktywne,
 • • mikrofony kondensatorowe,
 • • system dwukierunkowej łączności radiowej.

Pracownia Call Center

Pozwala na prowadzenie badań ilościowych poprzez wywiady telefoniczne. Zestawy tabletów i palmtopów tworzą natomiast warunki do badań terenowych:

 • 10 komfortowych, wygodnych i ergonomicznych stanowisk roboczych wyposażonych w zestawy komputerowe i zestawy do ankietowania,
 • pomieszczenie dla osoby koordynującej procesy realizowane w Call Center,
 • stół konferencyjny na 20 osób oraz sprzęt projekcyjny
  i multimedialny,
 • funkcja pracowni mobilnej (dodatkowych 20 stanowisk komputerowych).

Lista proponowanych usług (badań) dla przedsiębiorstw i instytucji:

 1. Badania techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interview – wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo), których główną zaletą jest krótki czas ich realizacji, szybkie dotarcie do różnych respondentów i stosunkowo niskie koszty.
 2. Badania techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview – wywiady bezpośrednie za pośrednictwem Internetu), umożliwiające przede wszystkim wybór dogodnego czasu wzięcia udziału w badaniach przez respondenta, szybkość realizacji badań i zastosowanie w kwestionariuszu elementów graficznych.
 3. Badania techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interview – wywiady z responden-tem przy użyciu urządzeń mobilnych), których główną zaletą jest wygoda i nowoczesność, kodowanie i realizacja w czasie rzeczywistym oraz szybkość generowania wyników.
 4. Dzięki CADAS MYSH wsparcie projektów mystery shopper (tajemniczy klient), począwszy od gromadzenia danych i materiałów źródłowych, przez ich weryfikację i przetwarzanie, po zdalną interaktywną prezentację wyników badań.
 5. Opracowanie narzędzi badawczych – kwestionariuszy ankiet z wykorzystaniem różnych skali pomiarowych.
 6. Prowadzenie zdalnych szkoleń ankieterów.
 7. Dzięki CADAS Mobi prowadzenie monitoringów obserwacji i wywiadów face to face na terminalach typu tablet i palmtop (wspólne oprzyrządowanie i kompatybilność z bada-niami CAPI oraz CAWI upraszcza zarządzanie projektem badawczym na każdym etapie realizacji).
 8. Badania satysfakcji klientów i ich opinii techniką CATI, CAPI, CAWI, mystery shopper .
 9. Rozbudowane analizy danych w formie tekstu, obrazów, plików audio/wideo (danych wizualnych) – oprogramowanie Atlas.
 10. Analizy danych, tworzenie wykresów, operowanie na bazach danych, wykonywanie transformacji danych i tworzenie aplikacji: Statistica oraz IBM SPSS Statistica.
 11. Badania marketingowe i rynkowe.

Pracownia Innoanaliz

Dzięki dostępowi do specjalistycznego oprogramowania w Pracowni Innoanaliz możliwe jest praktyczne zapoznanie się z wyzwaniami stojącymi przed innowacyjnymi firmami we współczesnej gospodarce. Dotyczy to w szczególności analizy i optymalizacji procesów głównych i rozwojowych, podejmowania decyzji w warunkach niepewności i przy oddziaływaniu wielu zmiennych, pozyskiwania i oceny pomysłów dotyczących usprawnień pochodzących od zatrudnionych w firmach pracowników jak również od innych osób, np. klientów na całym świecie (tzw. crowdsourcing), a także analizy możliwych i efektywnych aliansów i pozyskanie partnerów strategicznych do realizowanych i planowanych działań biznesowych. W ramach procesu dydaktycznego studenci mogą także uczestniczyć w grze symulacyjnej, obrazującej ścieżki komercjalizacji nowych rozwiązań.

Wykorzystanie laboratorium umożliwi nie tylko upraktycznienie przekazywanej wiedzy w bezpiecznym środowisku, ale także będzie wspierało firmy w realizacji działań eksperymentalnych prowadzących do podniesienia innowacyjności. Będą oni mieli  bowiem możliwość symulacji konsekwencji swoich decyzji w wymiarze strategicznym, co ma znaczący wpływ na obniżenie poziomu ryzyka związanego z inwestycjami w innowacje. Ponadto będą mogli przekonać się jakie mechanizmy rządzą procesami komercjalizacji nowej wiedzy w różnych środowiskach, a nawet, przy pewnym poziomie otwartości, we współpracy z pracownikami naukowymi i studentami wypracować strategiczne ścieżki rozwoju, korzystając ze światowych doświadczeń zaimplementowanych w zakupionych systemach informatycznych. Wreszcie, dzięki temu zaangażowaniu, będą mogli na miejscu zapoznać się ze standardami realizacji działań rozwojowych funkcjonującymi na świecie, tzw. dobrymi praktykami. Celom naukowym, ale również biznesowym służy także zaawansowane oprogramowanie do analizy danych statystycznych oraz treści, dające potencjał szeroko zakrojonych analiz zależności, segmentacji, oraz wariantowania i symulacji na bazie istniejących lub pozyskanych danych oraz informacji jakościowych.

Lista proponowanych usług (badań) dla przedsiębiorstw i instytucji:

 1. Analiza i optymalizacja procesów rozwojowych firm.
 2. Wycena technologii i przygotowywanie opinii o innowacyjności.
 3. Analiza potencjału komercyjnego technologii i nowych rozwiązań.
 4. Tworzenie koncepcji produktowych z wykorzystaniem nowych technologii na podstawie ich potencjału komercyjnego.
 5. Doradztwo strategiczne w obszarze rozwoju małych innowacyjnych firm.
 6. Analiza efektywności projektów biznesowych, w tym inwestycyjnych.
 7. Wykorzystanie crowdsourcingu do pozyskiwania i oceny kierunków działań innowacyjnych.
 8. Wykorzystanie metod kreatywnych do tworzenia i oceny rozwiązań innowacyjnych.
 9. Analiza czynników decyzyjnych wpływających na procesy innowacyjne realizowane w warunkach niepewności, symulacje decyzyjne.
 10. Analiza tendencji związanych z rozwojem wybranych rynków, technologii, produktów.
 11. Analizy możliwych i efektywnych aliansów oraz pozyskanie partnerów strategicznych do realizowanych i planowanych działań biznesowych.
 12. Szkolenia z zakresu wykorzystania różnych rozwiązań IT wspomagających realizację procesów innowacyjnych.
 13. Tworzenie i analiza baz danych służących realizacji działań rozwojowych firm.
 14. Badanie zapotrzebowania na nowe produkty z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych (badanie CATI, metody fokusowe).