Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

informują, że dnia
4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Piotra Niemcewicza

na temat:    Ocena skuteczności modeli oddziaływania reklamy na odbiorcę z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej

Promotor: prof. dr hab. inż. Kesra Nermend z Uniwersytetu Szczecińskiego

Promotor pomocniczy: dr inż. Mateusz Piwowarski z Uniwersytetu Szczecińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska z Politechniki Wrocławskiej

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) zamieszczonego na stronie: zar.usz.edu.pl w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2023 r.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz

Recenzja dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska