Zespoły kierunkowe ds. jakości kształcenia na kierunkach przynależnych do dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości

 • Business management

  1. dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – przewodniczący 
  2. dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US – z-ca przewodniczącego
  3. dr hab. inż. Paweł Ziemba
  4. dr Sandra Misiak-Kwit
  5. dr Marcin Rabe
  6. mgr inż. Patryk Wlekły
  7. Julia Grzybowska – studentka
 • Informatyka w biznesie

  1. prof. dr hab. inż. Kesra Nermend – przewodniczący
  2. dr Tomasz Zdziebko – z-ca przewodniczącego
  3. mgr inż. Adrianna Mateja – sekretarz
  4. dr hab. Ewa Krok, prof. US
  5. dr inż. Mateusz Piwowarski
  6. dr Marta Szaja
  7. dr Grzegorz Szyjewski
  8. dr Grzegorz Wojarnik
  9. mgr Konrad Biercewicz
  10. Gabriel Prywer – student
 • Komunikacja i psychologia w biznesie

  1. dr inż. Mateusz Piwowarski – przewodniczący
  2. prof. dr hab. inż. Kesra Nermend – z-ca przewodniczącego
  3. dr Magdalena Kogut-Jaworska – sekretarz
  4. ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski
  5. dr hab. Sebastian Majewski, prof. US
  6. dr Aleksandra Rudawska
  7. dr Tomasz Zdziebko
  8. mgr inż. Patryk Wlekły
  9. mgr Artur Łabuz
  10. mgr Przemysław Parasiak
  11. Patrycja Tomczak – studentka
 • Logistyka

  1. dr inż. Mariusz Sowa – przewodniczący
  2. dr Marta Mańkowska – z-ca przewodniczącego
  3. mgr Ewa Puzio – sekretarz
  4. dr hab. Michał Pluciński, prof. US
  5. dr Agnieszka Gozdek
  6. dr inż. Magdalena Malinowska
  7. dr Andrzej Rzeczycki
  8. mgr inż. Konrad Bachanek
  9. mgr Sylwia Kowalska
  10. mgr Agnieszka Pokorska
  11. Hubert Stelmasiak – student
 • Przedsiębiorczość i inwestycje

  1. dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna prof. US – przewodnicząca
  2. dr Karolina Beyer – z-ca przewodniczącej
  3. dr hab. Augustyna Burlita prof. US
  4. dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska
  5. dr Monika Różycka
  6. dr Malwina Szczepkowska
  7. dr Roman Tylżanowski
  8. dr Anna Wieczorek -Szymańska
  9. Anhelina Linnyk – studentka
 • Public management

  1. dr Karolina Muszyńska – przewodnicząca
  2. dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – z-ca przewodniczącej
  3. dr Joanna Markiewicz – sekretarz
  4. dr Grzegorz Szyjewski
  5. mgr Małgorzata Zakrzewska
  6. Yeldana Tokusheva – studentka
 • Zarządzanie

  1. dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US – przewodnicząca
  2. dr hab. Augustyna Burlita, prof. US – z-ca przewodniczącej
  3. mgr Małgorzata Smolska – sekretarz
  4. dr Barbara Czerniachowicz
  5. dr Karolina Drela
  6. dr Agnieszka Kwarcińska
  7. dr Wojciech Leoński
  8. dr inż. Alicja Nerć-Pełka
  9. mgr Malwina Szarek
  10. mgr Maciej Lewandowski
  11. Alicja Szyptur – studentka
 • Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

  1. dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US – przewodniczący
  2. mgr inż. Oliwia Mróz-Malik – z-ca przewodniczącego
  3. mgr Paweł Miązek – sekretarz
  4. dr Jakub Dowejko
  5. dr Mateusz Lewiński
  6. dr Bartosz Pilecki
  7. dr Marcin Rabe
  8. dr Andrzej Rzeczycki  
  9. mgr inż. Marcin Kopiczko
  10. Patrycja Kruk – studentka