Koła Naukowe wspierane przez Instytut Zarządzania

 • Koło Naukowe "Biznes Innowacje Networking"

  Opiekun: dr Katarzyna Kazojć

  Prezes:

  Kontakt:

  Strona internetowa: https://www.facebook.com/kolonaukowebin/

  Obszar aktywności: wspieranie rozwoju naukowego i zawodowego studentów, zwiększanie ich szans na rynku pracy, umożliwianie poznania działalności przedsiębiorstw i innych organizacji funkcjonujących na rynku, organizacja spotkań z przedstawicielami biznesu, organizacja wydarzeń promujących probiznesowe, proinnowacyjne oraz prospołeczne postawy.

  Statut Koła

   

 • Koło Naukowe Efekt Flow Leadership

  Opiekun: dr Monika Różycka

  Prezes: Amelia Manturuk

  Kontakt:

  Strona internetowa:

  Obszar aktywności: rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i umiejętności praktycznych studentów w zakresie przywództwa, zarządzania i zrównoważonego rozwoju, poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zdobywanie doświadczenia, umiejętności oraz dzielenie się nowoczesnymi, innowacyjnymi trendami i narzędziami oraz najlepszymi praktykami w zakresie przywództwa, zarządzania i zrównoważonego rozwoju, współpraca na styku świata nauki z biznesem – pracodawcami i przedsiębiorcami celem identyfikacji najlepszych praktyk, standardów i case studies z zakresu przywództwa, zarządzania i zrównoważonego rozwoju, networking, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami, wzajemna inspiracja do rozwoju i możliwość poznania tajników działań nakierowanych na efektywne przywództwo, zarządzanie i zrównoważony rozwój, tworzenie forum dla przywódców-innowatorów w celu zidentyfikowania najnowszych trendów w przywództwie i zarządzaniu opartym na tworzeniu wartości dla siebie, firmy i otoczenia w odpowiedzi na współczesne wyzwania umożliwienie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników.

  Statut Koła

 • Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstw

  Opiekun: dr Anna Wieczorek-Szymańska

  Prezes:

  Kontakt:

  Strona internetowa:

  Obszar aktywności: działalność KNEP koncentruje się na obszarze zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania postaw przedsiębiorczych, tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, podnoszenia standardów zarządzania przedsiębiorstw, promocji przedsiębiorczości oraz zwiększania motywacji i kreatywności studentów w rozwijaniu wiedzy i doświadczeń w obszarze zarządzania.

  Statut Koła

 • Koło Naukowe Doktorantów Transportu i Logistyki

  Opiekun: dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US

  Prezes:

  Kontakt:

  Strona internetowa:

  Obszar aktywności:

  • uczestnictwo i organizacja Konferencji Naukowych,
  • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach sektora TSL,
  • spotkania z przedstawicielami reprezentującymi sektor TSL – zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz sugestiami członków Koła Naukowego.

  Statut Koła

 • Koło Naukowe Jakości "KAIZEN"

  Opiekun: dr Anna Bielawa

  Prezes: 

  Kontakt:

  Strona internetowa:

  Obszar aktywności: aktywność członków koła naukowego opiera się na działalności naukowej i społecznej. Na przestrzeni lat funkcjonowania koła jego członkowie aktywnie wspierali i pomagali osobom potrzebującym, jak np. dzieciom z domu dziecka czy też małej Hani, chorej na lekoodporny zespół padaczkowy (Akcja Mikołajkowa: Wrzuć grosiaka dla dzieciaka) W ramach działalności naukowej pomagali w organizowaniu licznych konferencji naukowych lub sami byli ich organizatorami (Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w ramach Tygodnia Kultury Japońskiej).  Ponadto aktywnie propagują ideę przedsiębiorczości i jakości, przeprowadzając lekcje z tej tematyki w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej.

  Statut Koła

 • Koło Naukowe "Lean&Smart"

  Opiekun: dr inż. Justyna Myszak

  Prezes:

  Kontakt: lean.and.smart.us@gmail.com

  Strona internetowa: www.facebook.com/LeanandSmart/

  Obszar aktywności: działalność oscyluje wokół zagadnień czysto logistycznych, poprzez tematyczne, działowe elementy logistyki, w tym aspekty produkcyjne, jakościowe i organizacyjne, które w życiu Koła odgrywają niebagatelną rolę.

  Głównym celem KN Lean&Smart jest: 

  • rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów,
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, a także
  • popularyzacja wiedzy w zakresie m.in.: produkcji i logistyki, Lean Management & Manufacturing, smart industry czy industry 4.0.

  Koło Naukowe Lean&Smart realizuje swoje cele m.in. poprzez współorganizowanie seminariów Logistyka produkcji w praktyce, wyjazdy na seminaria i konferencje, publikację i prezentację artykułów naukowych, prowadzenie badań naukowych, udział w projektach i programach naukowych (np. Top Young 100), współorganizowanie konferencji czy organizację wizyt studyjnych do przedsiębiorstw logistycznych i produkcyjnych. Wszystkie wymienione działania wyróżniają członków Koła na tle studentów i sprzyjają zdobywaniu cennej wiedzy oraz kontaktów, które w dalszej karierze naukowej i zawodowej mogą okazać się niezbędne.

  Statut Koła

   

 • Koło Naukowe Logistyki "LogUS"

  Opiekun: dr inż. Mariusz Sowa

  Prezes:

  Kontakt: logistyka.logus@gmail.com

  Strona internetowa: https://www.facebook.com/loguswefiz

  Obszar aktywności: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, logistyczna obsługa klienta, gospodarka magazynowa, strategiczne zarządzanie procesami przepływu dóbr, transport, gospodarowanie zapasami, opakowania, usługi logistyczne, zasoby ludzkie w logistyce, logistyka zwrotna, zarządzanie projektami logistycznymi.

  Działalność Koła Naukowego LogUS skupia się przede wszystkim na upowszechnianiu praktycznej wiedzy o logistyce wśród Studentów. Współpracując z otoczeniem biznesu mieliśmy możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych m.in. w zakładzie produkcyjnym Volkswagen Poznań, PESA Bydgoszcz czy Terminalu Przeładunkowym w Porcie Hamburg.  Aktywny udział w licznych ogólnopolskich konferencjach, jak m.in.: Student Martime Conference, Kopernikańskie Dni Logistyki, Sympozjum Transportowo-Logistyczne SeaPoint,  umożliwił wymianę myśli, zapoznanie się z wynikami najnowszych prac badawczych, przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki, jaką jest współczesna logistyka. Ponadto udział w konferencjach  naukowych  stał się okazją  do zaprezentowania referatów, które otrzymały liczne wyróżnienia i zostały  zakwalifikowane do najlepszych prezentowanych prac członków kół naukowych. Przygotowane przez Studentów referaty publikowane są w Zeszytach Jednostek Naukowych organizujących konferencje.

  Cele i działalność Koła Naukowego Logistyki LogUS:

  • zapoznawanie z praktycznym i naukowym wymiarem logistyki;
  • pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków Koła w zakresie logistyki;
  • organizacja warsztatów naukowych;
  • organizacja „Dni Logistyki”;
  • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach i warsztatach poświęconych tematyce logistyki (m.in. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM w Poznaniu, Kopernikańskie Dni Logistyki w Toruniu, Sea Point Szczecin, Konferencja New Logistics, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS);
  • organizacja wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach (DB Port Szczecin, Backer Obr Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Elogic Polska, Garo Polska, DHL, K&K Logistics, DB Schenker Oddział Szczecin, Volkswagen Poznań, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz);
  • organizacja wykładów i spotkań z praktykami (DB Schenker, C.Hartwig Szczecin, DB Port Szczecin, Enterprise Logistics, EPAL, RSP Rzecko, Garo Polsko, DHL, Elogic Polska, Fiege, Rohling Suus).

  Statut Koła

 • Koło Naukowe Marketingu

  Opiekun: dr Urszula Chrąchol-Barczyk

  Prezes:

  Kontakt:

  Strona internetowa:

  Obszar aktywności:

  • rozwijanie zainteresowania wiedzą z dziedziny marketingu oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania owej wiedzy w praktyce;
  • organizowanie spotkań, seminariów tematycznych, pogłębienie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku i zastosowania marketingu;
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami świata biznesu;
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
  • kontakty z podobnymi organizacjami oraz środowiskiem praktyków;
  • uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych.

  Statut Koła

 • Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania "Inicjatywa"

  Opiekun: dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

  Prezes: Kamil Baczyński

  Kontakt: tel. 514-773-770, e-mail: kamil.baczynski@outlook.com

  Strona internetowa: https://inicjatywa.home.blog

  Obszar aktywności: głównym celem działalności Koła jest wszechstronny rozwój Studentów, kształtowanie kompetencji cenionych na rynku pracy, budowanie relacji z potencjalnymi pracodawcami, a także rozwijanie zainteresowań naukowych poprzez organizację oraz udział w takich wydarzeniach, jak: warsztaty „Zarządzanie w praktyce”, konferencje naukowe, seminaria, wizyty studyjne w firmach, a ponadto realizacja projektów badawczych czy zaangażowanie w akcje charytatywne.

  Statut Koła: https://inicjatywa.home.blog/statut/

 • Koło Naukowe "Project"

  Opiekun: dr Joanna Rzempała

  Prezes:

  Kontakt:

  Strona internetowa:

  Obszar aktywności: Koło Naukowe Project zajmuje się realizacją różnego rodzaju projektów, które mają na celu rozwój członów koła naukowego poprzez poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

  Statut Koła

 • Koło Naukowe Transportu

  Opiekun: dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US

  Prezes:

  Kontakt:

  Strona internetowa:

  Obszar aktywności:

  • uczestnictwo i organizacja Konferencji Naukowych,
  • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach sektora TSL,
  • spotkania z przedstawicielami sektora TSL – zgodnie z zainteresowaniami naukowymi członków Koła.

  Statut Koła