Cultural Potluck Festival to przede wszystkim dzielenie się!

 

Uniwersytet Szczeciński z radością ogłasza Międzynarodowy Dzień Studentów. Planujemy mnóstwo aktywności, konkursów i warsztatów dla naszych studentów z całego świata.

W ramach Międzynarodowego Dnia Studentów, który odbędzie się w dniach 16–17.11.2023, chcielibyśmy zaprosić do udziału w Cultural Potluck Festival.

Przyjdź, zaangażuj się w dialog międzykulturowy, wymień się doświadczeniami i spróbuj potraw z całego świata przygotowanych przez zagranicznych studentów z całego Uniwersytetu.

Jak wziąć udział?

Zgłoś do nas pomysł, jak ciekawie zaprezentować swoją kulturę lub kultury, którymi się interesujesz i które chcesz pokazać innymi. Podziel się z nami wiedzą o zwyczajach, możesz założyć tradycyjny strój, przygotuj ciekawostki dotyczące danego kraju i koniecznie coś do jedzenia, abyśmy mogli spróbować potraw z całego świata!

Będziemy głosować na najciekawsze prezentacje, a zwycięzcy otrzymają nagrody!

Aby pomóc Ci przygotować się do wydarzenia, dla każdej chętnej grupy studentów dostępny będzie budżet na zakup materiałów do prezentacji i produktów do przygotowania potraw!

Kiedy?

16.11.2023, godz. 10.00–14.00

Gdzie?

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, ul. Cukrowa 8, parter

Termin rejestracji:

31.10.2023

 

Jeśli chcesz wziąć udział, zarejestruj się, wysyłając e-mail na adres:

agnieszka.szlachta@usz.edu.pl

 

Świętujmy różnorodność naszej społeczności, poznajmy inne kultury i skosztujmy pysznego jedzenia z całego świata!

Cieszmy się dzieleniem i spędzaniem czasu razem!

 

 

Cultural Potluck Festival is all about sharing!

 

Univeristy of Szczecin in excited to announce International Students’ Day. We are planning planty of activities, contests and workshops for our students from around the world.

As a part of International Students’ Day that will take place in 16-17.11.2023 we would like to invite you participate in the Cultural Potluck Festival.

Come, engage in intercultural dialogue, exchange experiences and taste dishes from around the world prepared by international students from across the University.

How to particiapte?

Submit an idea to us on how to present your culture or cultures that you are interested in and want to show others in an interesting way. Share with us your knowledge of customs, you can wear traditional costume, prepare interesting facts about the country and be sure to have something to eat so that we can taste dishes from all over the world!

We will vote for the most interesting presentations and the winners will receive prizes!

In order to help you prepare for the event, a budget will be available for each willing group of students to purchase presentation materials and products to make the dishes!

When?

16.11.2023, time: 10:00-14:00

Where?

Faculty of Economics, Finance and Management, Cukrowa 8, ground floor next to the buffet

Registration deadline:

31.10.2023

 

So if you would like to attend register by sending an e-mail

at: agnieszka.szlachta@usz.edu.pl

 

Let us celebrate the diveristy of our community, learn about other cultures and taste delicious food from around the world.

Let’s enjoy sharing and spending time together!