Uniwersytet Szczeciński i światowy lider robotyki firma ABB podpisały umowę o współpracę w zakresie kształcenia studentów. Co istotne, Uniwersytet Szczeciński jest pierwszą w Polsce uczelnią nietechniczną, z którą ABB Dywizja Robotyki rozpoczyna współdziałanie w tym zakresie.

Już w semestrze zimowym 2023/2024 studenci Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, kierunku Logistyk inżynier i Logistyka będą realizować zajęcia z programowania robotów ABB w oparciu o oprogramowanie RobotStudio®. Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci będą mogli przystąpić do egzaminu certyfikującego z Programowania Robotów ABB.

W celu przygotowania zajęć pracownicy Instytutu Zarządzania (Katedra Logistyki i Katedra Informatyki w Zarządzaniu) uczestniczyli w warsztatach z zakresu programowania robotów przemysłowych w wirtualnym środowisku RobotStudio® w Centrum Szkoleniowym ABB w Warszawie.

Inicjatorem podjętej współpracy jest Zespół Badawczy Zrównoważonej Transformacji Cyfrowej „Przemysł 5.0” działający w ramach Instytutu Zarządzania, a odbyte warsztaty szkoleniowe mają umożliwić prowadzenie w przyszłości interdyscyplinarnych badań.