Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

informują, że dnia
17 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali 010 w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Ruty-Kujawy

na temat:   Rozwój kompetencji pracowników jako czynnik wzrostu satysfakcji klientów centrów usług wspólnych

 

Promotor: dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

Promotor pomocniczy: dr Ewa Putek-Szeląg

Recenzenci:

  • dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8  w Szczecinie.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Recenzja dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK