Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

informują, że dnia
30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Schick

na temat:    „Impact of Content Management System Implementation on the Management of Enterprise Information Resources”  („Wpływ wdrożenia systemu zarządzania treścią na zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa”)

 

Promotor: dr hab. Jakub Swacha, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Dorota Jelonek – Politechnika Częstochowska
  • dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO – Politechnika Opolska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) zamieszczonego na stronie: zar.usz.edu.pl w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 27 października 2023 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO

Recenzja prof. dr hab. Dorota Jelonek