Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

informują, że dnia

7 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali 010, przy ul. Cukrowej 8

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Miluniec

na temat:    Gamifikacja w zarządzaniu atrakcją turystyczną

 

Promotor: dr hab. Jakub Swacha, prof. US

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska
  • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Recenzja dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ