W miniony weekend podczas inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego i Gali Nauki Polskiej naukowiec z Uniwersytetu Szczecińskiego, Pan dr hab. inż. Paweł Ziemba, z Instytutu Zarządzania US odebrał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.

Tematyka badań naukowych, realizowanych przez dra hab. inż. Pawła Ziembę jest ściśle związana z pracami Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki została przyznana za cykl 10 artykułów opublikowanych w latach 2020-2021 na temat rozwoju i zastosowań metod wielokryterialnych w problemach decyzyjnych zrównoważenia.