Zapraszamy do udziału w XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania projektami. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Jeśli od 22.09.2022 r. do 30.09.2023 r. uda(ło) Ci się napisać i obronić pracę dyplomową z zarządzania projektami, zgłoś ją do konkursu Project Master. Jeśli obrona jest jeszcze przed Tobą, skorzystaj ze specjalnego formularza – więcej informacji poniżej.

W konkursie mogą wziąć udział prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe oraz doktorskie, których tematyka powiązana jest z zarządzaniem projektami. Udział w konkursie jest bezpłatny, Twoją pracę ocenią wybitni eksperci z dziedziny zarządzania projektami. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Ministra Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH.

Głównym celem konkursu jest szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Konkurs pozwala na promocję badań i osiągnięć studentów, doktorantów, słuchaczy i absolwentów polskich uczelni wyższych w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Co można wygrać?

  • 4x nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł dla Project Masterów,
  • 4x tytuł Project Master 2023 w każdej z kategorii ocenianych prac,
  • 4x voucher na certyfikację IPMA-D do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy,
  • 4x roczne członkostwo w stowarzyszeniu IPMA Polska,
  • 2x udział w Warsztatach IPMA Young Crew 2024,
  • 4x udział w Seminarium PM Edukacja 2023, w tym udział czynny,
  • 2x udział w dwudniowej 26. Konferencji IPMA Polska (16-17.11.2023 w Warszawie).

 

Harmonogram Konkursu Project Master 2023

ETAP I (01.06.2023-05.10.2023)
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie wymaganych dokumentów do Organizatorów.

ETAP II (06.10.2023-19.10.2023)
Etap I oceny prac konkursowych przez członków Kapituły Konkursu, po którym zostaną wyłonione i ogłoszone prace nominowane do tytułu Project Master.

ETAP III (20.10.2023-02.11.2023)
Etap II oceny prac nominowanych przez członków Kapituły Konkursu, z których wybrane zostaną prace zwycięskie i wyróżnione.

ETAP IV (03.11.2023)
Ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.projectmaster.pl oraz www.ipma.pl, a także w mediach społecznościowych.

ETAP V (15.11.2023)
Wręczenie nagród Project Masterom, osobom nominowanym do tytułu Project Master oraz Promotorom zwycięskich prac dyplomowych podczas Seminarium PM Edukacja w Warszawie.

 

O Organizatorach Project Master

Konkurs po raz pierwszy wystartował w 2002 roku. Od tamtej pory organizowany jest cyklicznie, przez co z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. W 2023 roku odbywa się już XVIII edycja konkursu. Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie IPMA Polska, będące częścią światowego stowarzyszenia IPMA – International Project Management Association, zrzeszającego pasjonatów zarządzania projektami z całego świata.

Współorganizatorem Konkursu Project Master jest Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, który chętnie wspiera działania o charakterze naukowym. Partnerem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na terenie której odbędzie się Finał Konkursu.

Jeśli obrona jest jeszcze przed Tobą, skorzystaj ze specjalnego formularza na stronie internetowej konkursu, aby otrzymać przypomnienie o udziale w konkursie po obronie!

Autorzy zwycięskich prac dyplomowych w ramach w każdej z kategorii prac uzyskają tytuł Project Master 2023. Ogłoszenie autorów prac zwycięskich, prac nominowanych do tytułu Project Master oraz promotorów najlepszych prac nastąpi 3 listopada 2023 na stronie www.ipma.pl oraz w mediach społecznościowych IPMA.

Termin zgłaszania prac upływa 5 października 2023. Zgłoś swoją pracę na: www.projectmaster.pl