W dniach 21-22 listopada 2023 r. na Wydziale Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbywają się 2 konferencje – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce” oraz XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”.

Wydarzenia współorganizowane są przez Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.

Konferencje zostały objęte patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Dyrektora Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Północną Izbę Gospodarczą, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (Oddział w Szczecinie).

W trakcie konferencji zaplanowano prezentację materiałów szkoleniowych na temat technologii Blockchain opracowanych w ramach projektu Generation Blockchain. Omówione zostaną naukowe i edukacyjne aspekty tej technologii.