11 października, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (#EuroregionsWeek 2022), Uniwersytet Szczeciński wraz z Chorwackim miastem Karlovac oraz stolicą Węgier Budapesztem, był gospodarzem warsztatów pt. „Zielona transformacja – rewolucja – pod i naziemna energia geotermalna”, dotyczących wykorzystania naziemnych i podziemnych zasobów geotermalnych jako alternatywy dla paliw kopalnych.

Zaproszeni eksperci przedstawili perspektywy swoich krajów w zakresie tematycznym warsztatu. Uniwersytet Szczeciński w tym obszarze został wsparty przez ekspertkę, dr inż., mgr inż. arch. Karolinę Kurtz-Orecką z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Eksperci oraz uczestnicy dyskusji warsztatowej moderowanej przez mgr Krzysztofa Żarnę z Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zajęli zdecydowane stanowiska w sprawie potrzeby zwiększenia roli energii geotermalnej w procesie transformacji Energetycznej Europy. Sprzyjające warunki geotermalne występujące na znacznym obszarze Europy powodują ,iż te zasoby mogą stać się źródłem zasilania w energię nie tylko dla małych i średnich aglomeracji miejskich ale również tych o znaczeniu europejskim.

Aby proces ten mógł przyspieszyć niezbędne jest podjęcie działań w zakresie przygotowania wyspecjalizowanych strategii dla użycia energii geotermalnej, zaplanowanie odpowiednich środków finansowych na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym oraz stworzenie odpowiednich warunków inwestycyjnych m.in. poprzez zabezpieczenie środków finansowych na poziomie europejskim.

Katedra Logistyki będzie w dalszym ciągu wspierała badania oraz uczestniczyła w procesie popularyzacji energii geotermalnej jako jednego z ważnych elementów wpływających na obniżenie emisji dwutlenku węgla, oraz ograniczenia użycia paliw kopalnych, co w rezultacie wpłynie na postęp  zielonej transformacji nie tylko sektora transportu ale również znacząco przyczyni się do polepszenia stanu środowiska i warunków życia w Europie.