W dniu 30.11.2022 r. odbyła się pierwsza regionalna Konferencja Naukowo-Techniczna H2Szczecin „Wodór napędem regionu” organizowana przez Centrum Zarządzania w Energetyce oraz Zespół projektu H2eBuffer (NCBiR) wraz Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim oraz Klastrem METALIKA dla Przemysłu. Patronat nad konferencją objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konferencję otwierał Ireneusz Zyska – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Konferencja zgromadziła aż 150 uczestników, przedstawicieli nauki, samorządów, przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. Jej celem była prezentacja obecnych dokonań oraz potencjału Pomorza Zachodniego w zakresie wykorzystania technologii wodorowych. Inicjatywa wpisuje się w powoływaną właśnie Zachodniopomorską Dolinę Wodorową, której JM prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego jest  sygnatariuszem.

Nadzór merytoryczny nad konferencją objęli prof. US dr hab. Marzena Frankowska oraz prof. US. dr hab. Wojciech Drożdż.