Inicjatywa ta jest jednodniową konferencją intensyfikującą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie.

Drodzy Studenci, Doktoranci,

w październiku 2021 roku planujemy kolejną edycję DNIA ORGANIZACJI. Inicjatywa ta, w naszym zamierzeniu, jest jednodniową konferencją intensyfikującą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie. Dodatkowo – promuje organizację i rozumienie tego terminu z różnych punktów widzenia.

W tym roku DZIEŃ ORGANIZACJI 2021 będzie poświęcony obliczom organizacji. Chcemy pokazać jak przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych podchodzą do interpretacji organizacji, a także jakie refleksje na ten temat ma praktyka biznesu.  Dodatkowym punktem konferencji (podobnie jak w ubiegłym roku) ma być konkurs TOP10 ZARZĄDZANIA, który pozwoliłby zaangażować w naszą inicjatywę Was – studentów i doktorantów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, studentów innych wydziałów US, a także zapraszamy studentów innych szczecińskich uczelni.

Stan pandemii i związana z nim zdalna forma nauki ogranicza naszą możliwość kontaktu i poinformowania Was o ogłoszonym konkursie. Jednak liczymy, że mimo tych trudności informacja o konkursie dotrze do Państwa i zmotywuje Was do wzięcia w nim udziału.

Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody, ale samo uczestnictwo w wydarzeniu DZIEŃ ORGANIZACJI 2021 może być inspirującym i cennym doświadczeniem. Z jednej strony da możliwość sprawdzenia siebie, swojej kreatywności, co można wykorzystać w przyszłości do przygotowania pracy dyplomowej albo artykułu naukowego. Z drugiej strony udział w konkursie pozwala zdobyć dodatkowe punkty do stypendium.

Naszym zamysłem jest, aby w ramach konkursu mogli Państwo zaprezentować swoje prace na temat: Zmierzch hierarchii w organizacji – nieuchronna przyszłość czy utopijne marzenie? Być może mają Państwo swoje przemyślenia na ten temat albo w ramach zajęć uniwersyteckich analizowaliście problemy, które można zebrać i na ich podstawie opracować pracę konkursową. Może ona przybrać różną formę – np. esej, prezentacja w POWER POINT czy dzieło artystyczne. Kreatywność w tym zakresie jest bardzo mile widziana.

Liczymy na Państwa udział w konkursie. Termin nadsyłania prac konkursowych – 30.09.2021.

Komitet organizacyjny DNIA ORGANIZACJI 2021

 

Regulamin konkursu