Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pragną poinformować, iż trwają przygotowania do XIX edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans 2023. 

Konferencja na temat Proces kształtowania zrównoważonego transportu. Wysiłki i efekty odbędzie się w Szczecinie w dniach 18-19 września 2023.   

Problematyka konferencji stworzy okazję do oceny przyjętych kierunków polityki transportowej oraz wymiany poglądów na temat rynkowych uwarunkowań dla polityki zrównoważonego rozwoju transportu.    

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa. Rejestracja odbywa się poprzez stronę http://eurotrans.usz.edu.pl/

 

Z pozdrowieniami i nadzieją na spotkanie we wrześniu 2023 roku! 

Komitet Sterujący Euro-Trans 2023: 

dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US – przewodniczący 

prof. dr hab. Wojciech Paprocki 

prof. dr hab. Elżbieta Załoga 

dr hab. Monika Bąk, prof. UG 

dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH 

dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US 

dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH 

dr hab. Michał Pluciński, prof. US 

dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG 

dr hab. Blanka Tundys, prof. US 

dr Agnieszka Gozdek