W dniu 8 grudnia 2022 r. w Instytucie Zarządzania US odbyło się spotkanie Pracowników Instytutu z Prorektorem ds. Nauki – prof. dr. hab. Andrzejem Skrendo oraz pełnomocnikiem Rektora US ds. ewaluacji i monitoringu naukowego – dr. Jarosławem Woźniakiem. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki ewaluacyjne i strategię rozwoju naukowego Instytutu Zarządzania.