Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

informują, że dnia
28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali 010, w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Jakuba Dowejki

na temat:    Zarządzanie rozwojem operatorów systemu dystrybucyjnego w kontekście niezawodności sieci elektoroenergetycznej

Promotor: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Szymon Cyfert – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
  • dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz – Politechnika Częstochowska.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8  w Szczecinie.

Autoreferat i streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczono na stronie: zar.usz.edu.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.usz.edu.pl.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. dr hab. Sz. Cyfert

Recenzja dr hab. S. Jankiewicz, prof. WSB

Recenzja dr hab M. Starostka-Patyk, prof. PCz