W dniach 23-24 listopada 2022 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zrządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się 2 konferencje: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce” oraz XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”. Konferencje zorganizowała Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przy współudziale Stowarzyszenia Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz Concordia University of Edmonton. Wydarzenia odbyły się w trybie hybrydowym. W tym roku w konferencjach wzięło udział ponad 140 osób z ponad 30 ośrodków naukowych, w tym uczelni zagranicznych, a także liczne grono przedstawicieli biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponad 50 uczestników wzięło aktywny udział w panelach naukowych i dyskusyjnych.

.