W dniach 22-23 marca 2023 w trybie online odbyła się trzecia konferencja nt. Srebrnej Gospodarki z podtytułem Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, zorganizowana przez prof. dr hab. Ewę Frąckiewicz i dra Rafała Iwańskiego (Uniwersytet Szczeciński), Polskie Towarzystw Gerontologiczne o/Szczecin, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, PTE o/Szczecin, TNOiK o/Szczecin oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

W konferencji wzięło udział 140 osób. Odbyło się osiem sesji tematycznych, w ramach których wygłoszono 40 referatów. Autorzy reprezentowali 16 ośrodków akademickich w Polsce oraz przedsiębiorstwa i instytucja prosenioralne.

Więcej informacje o konferencji znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział szczeciński: http://www.ptg.szczecin.pl/