W dniu 20 kwietnia odbyła się w Szczecinie Gala wręczenia Statuetek i Dyplomów – OSOBOWOŚĆ 2022. Jest to plebiscyt organizowany przez Głos Szczeciński i Głos Koszaliński. Miło nam poinformować, że głosami Czytelników tych dzienników, drugie miejsce w kategorii: Nauka zdobył dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, kierownik Katedry Logistyki i Dyrektor Centrum Zarządzania w Energetyce US.

Do osiągnięć naukowych Pana Profesora można zaliczyć prace z zakresu elektromobilności, gospodarki wodorowej, logistyki miast i smart city, zarządzania w sektorze energetycznym. Był on także kierownikiem licznych projektów B+R, dotyczących innowacji w energetyce, m.in. 3 projektów dofinansowanych z NCBiR, a także projektów w ramach NFOŚiGW oraz HORYZONT 2020.

 

Fot. Sebastian Wołosz (Głos Szczeciński).