W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie podczas którego zostali powołani koordynatorzy ds. laboratoriów i pracowni działających w Instytucie Zarządzania. Podczas spotkania omówione zostały zadania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału badawczego poszczególnych laboratoriów. Przybliżona została również nowa strategia promowania oferty dla biznesu, która zostanie wdrożona z początkiem 2023 roku.

Lista laboratoriów i pracowni wraz z koordynatorami

Nazwa

Nr sali (SIL)

Koordynator

Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych

134-136

dr inż. Magdalena Malinowska

dr inż. Mariusz Sowa

Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością

124-125

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

Laboratorium Elektronicznej Administracji i Cyfryzacji

138

dr Tomasz Komorowski

Laboratorium Neuronauki Poznawczej

106

dr inż. Mateusz Piwowarski

Laboratorium Programowania Mobilnego

146

dr Jarosław Duda

Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości

147-148

dr hab. inż. Mariusz Borawski

Laboratorium Zarządzania w Energetyce

137

mgr inż. Oliwia Mróz-Malik

Pracownia Badań Terenowych

205

mgr Jordan Klimek

Pracownia Call Center

203

dr Agnieszka Smalec

Pracownia Fokusowa

103-104

dr Kamila Słupińska

Pracownia Innoanaliz

145

dr Katarzyna Łobacz

Pracownia Sieci Komputerowych

126

dr hab. inż. Paweł Ziemba

Pracownia Zintegrowanych Systemów Zarządzania

127

dr inż. Piotr Gutowski