Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. 91 444 3125, e-mail: malgorzata.honko@usz.edu.pl
Kierownik katedry: dr hab. Marek Kunasz, prof. US

Jako nowa jednostka organizacyjna w strukturze Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim rozpoczęła swoje istnienie 1 października 2014 roku. Historia powstania Katedry sięga jednak roku 1991, kiedy to na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego utworzono Katedrę Mikroekonomii, której kierownikiem została prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska.

W roku 2013, w ramach procesu tworzenia instytutów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, siedmioro pracowników Katedry Mikroekonomii, ze względu na swoje zainteresowania naukowe, utworzyło – jako jednostkę organizacyjną w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania – Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Zakładu został dr hab. Wojciech Jarecki.

Od 1 października 2014 r., ze względu na uzyskanie stopni doktora habilitowanego przez kolejnych pracowników tej jednostki, Zakład przekształcony został w Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Katedry został dr hab. Wojciech Jarecki. W Katedrze zatrudnionych było 7 pracowników.

Począwszy od 1 października 2019 r. w efekcie zmian strukturalnych na Uniwersytecie Szczecińskim Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim stała się jednostką organizacyjną nowotworzonego Instytutu Zarządzania na nowym Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwiększyła się też liczba pracowników do 12 osób (z czego 5 osób to pracownicy samodzielni). Kierownikiem Katedry został dr hab. prof. US Marek Kunasz.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie na kierunkach Zarządzanie oraz Logistyka. Są to zazwyczaj przedmioty powiązane z profilem naukowym Katedry. Na kierunku Zarządzanie Katedra oferuje przedmioty w ramach modułów „Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji” (I stopień) oraz „Doskonalenie potencjału pracowników” (II stopień).

Obszary badawcze Katedry:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi (pozyskiwanie pracowników, ocena pracownicza, motywowanie i wynagradzanie kadr, coaching i rozwój personelu, strategie personalne, controlling i audyt personalny, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, kompetencje menedżerskie i modele kompetencyjne),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (pomiar efektywności działań personalnych, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem, zarządzanie kapitałem intelektualnym, wiedzą i twórczością, kapitał społeczny, zasoby niematerialne, demograficzne uwarunkowania kapitału ludzkiego, zarządzanie stresem i wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem, marka pracodawcy, zarządzanie własnym rozwojem, zarządzanie zaangażowaniem pracowników, relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne),
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • nierówności społeczno-ekonomiczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo),
 • rynek pracy (bezrobocie, bierność zawodowa, migracje, edukacja i kształcenie ustawiczne, efektywność kształcenia, zdrowie jako czynnik wpływający na wydajność pracy).
 • etyka biznesu,
 • etyki zawodowe,
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie, innowacyjność,
 • ergonomia pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie projektami,
 • kultura narodowa i kultura organizacji,
 • komunikacja w organizacji,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zarządzanie gospodarką i rozwojem regionalnym (współpraca transgraniczna, zarządzanie w sektorze publicznym),
 • towaroznawstwo,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
 • dr hab. Marek Kunasz, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 606
  Telefon: 91 444 3497
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • kapitał ludzki i intelektualny,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • rynek pracy,
  • zarządzanie procesami,
  • przedsiębiorczość.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 605
  Telefon: 91 444 3173
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • rekrutacja,
  • zarządzanie własnym rozwojem,
  • zarządzanie wiekiem,
  • migracje,
  • efektywność kształcenia.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US

  Stanowisko: 619
  Pokój: 3198
  Telefon: 91 444 3198
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zrównoważony rozwój,
  • zarządzanie różnorodnością,
  • kompetencje menedżerskie (twarde i miękkie),
  • komunikowanie w organizacji (komunikacja interpersonalna, komunikacja wewnętrzna),
  • zarządzanie zmianą w organizacji,
  • coaching.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 718
  Telefon: 91 444 32 04
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • zachowania konsumentów,
  • konsumpcja,
  • jakość życia,
  • psychologia zarządzania,
  • globalizacja,
  • negocjacje.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 604
  Telefon: 91 444 31 77
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • kapitał ludzki,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • nierówności społeczno-ekonomiczne,
  • dyskryminacja,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • etyka biznesu.
  Strona WWW: www
 • dr Karolina Drela

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 617
  Telefon: 91 444 31 96
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • kapitał ludzki,
  • rynek pracy i bezrobocie,
  • przedsiębiorczość,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • gospodarka regionalna i światowa.
  Strona WWW: www
 • dr Agnieszka Kwarcińska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 611
  Telefon: 91 444 31 34
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • etyka biznesu,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zrównoważony rozwój,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • marka pracodawcy,
  • sektor usług.
  Strona WWW: www
 • dr Magdalena Kogut-Jaworska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 612
  Telefon: 91 444 31 18
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • zarządzanie w sektorze publicznym,
  • strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • rozwój regionalny i rozwój lokalny,
  • gospodarka regionalna,
  • innowacyjność, polityka i strategie innowacyjności.
  Strona WWW: www
 • dr Agnieszka Malkowska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 618
  Telefon: 91 444 31 94
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • współpraca transgraniczna,
  • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Strona WWW: www
 • dr Sandra Misiak- Kwit

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 610
  Telefon: 91 444 31 36
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • przedsiębiorczość,
  • samozatrudnienie kobiet,
  • rynek pracy.
  Strona WWW: www
 • dr Marta Młkosiewicz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 609
  Telefon: 91 444 31 37
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne,
  • zaangażowanie pracowników,
  • etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Strona WWW: www
 • dr Jarosław Poteralski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:

   

  Strona WWW: www
 • dr Aneta Sokół

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 603
  Telefon: 91 444 3483
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne,
  • zaangażowanie pracowników,
  • etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Strona WWW: www