Koła naukowe wspierane przez Instytut Zarządzania

I Koło Naukowe Jakości KAIZEN

 1. Opiekun Koła – dr Anna Bielawa
 2. Nazwa Koła- Koło Naukowe Jakości KAIZEN
 3. Obszar aktywności Koła: aktywność członków koła naukowego opiera się na działalności naukowej i społecznej. Na przestrzeni lat funkcjonowania koła jego członkowie aktywnie wspierali i pomagali osobom potrzebującym, jak np. dzieciom z domu dziecka czy też małej Hani, chorej na lekoodporny zespół padaczkowy (Akcja Mikołajkowa: Wrzuć grosiaka dla dzieciaka) W ramach działalności naukowej pomagali w organizowaniu licznych konferencji naukowych lub sami byli ich organizatorami (Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w ramach Tygodnia Kultury Japońskiej).  Ponadto aktywnie propagują ideę przedsiębiorczości i jakości, przeprowadzając lekcje z tej tematyki w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej.

 

II Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstw

 

 1. Opiekun Koła: od 1.06.2020 – dr Karolina Beyer (do 31.05.2020 – dr Anna Wieczorek-Szymańska)
 2. Nazwa Koła: Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstw (KNEP)
 3. Obszar aktywności Koła: Działalność KNEP koncentruje się na obszarze zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania postaw przedsiębiorczych, tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, podnoszenia standardów zarządzania przedsiębiorstw, promocji przedsiębiorczości oraz zwiększania motywacji i kreatywności studentów w rozwijaniu wiedzy i doświadczeń w obszarze zarządzania.

 

III Koło Naukowego Biznes Innowacje Networking

 

 1. Opiekun Koła – dr Roman Tylżanowski
 2. Nazwa Koła – Koło Naukowe Biznes Innowacje Networking
 3. Obszar aktywności Koła: wspieranie rozwoju naukowego i zawodowego studentów, zwiększanie ich szans na rynku pracy, umożliwianie poznania działalności przedsiębiorstw i innych organizacji funkcjonujących na rynku, organizacja spotkań z przedstawicielami biznesu, organizacja wydarzeń promujących probiznesowe, proinnowacyjne oraz prospołeczne postawy.

Strona internetowa – https://www.facebook.com/kolonaukowebin/

 

IV Koło Naukowe Lean&Smart

 1. Opiekun Koła: mgr inż. Justyna Myszak
 2. Nazwa Koła: Koło Naukowe Lean&Smart

Obszar aktywności Koła Naukowego Lean&Smart: działalność Koła Naukowego Lean&Smart oscyluje wokół zagadnień czysto logistycznych, poprzez tematyczne, działowe elementy logistyki, w tym aspekty produkcyjne, jakościowe i organizacyjne, które w życiu Koła odgrywają niebagatelną rolę.  

Głównym celem KN Lean&Smart jest zatem: 

 1. rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów,
 2. zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, a także
 3. popularyzacja wiedzy w zakresie m.in.: produkcji i logistyki, Lean Management & Manufacturing, smart industry czy industry 4.0.

Koło Naukowe Lean&Smart realizuje swoje cele m.in. poprzez współorganizowanie seminariów Logistyka produkcji w praktyce, wyjazdy na seminaria i konferencje, publikację i prezentację artykułów naukowych, prowadzenie badań naukowych, udział w projektach i programach naukowych (np. Top Young 100), współorganizowanie konferencji czy organizację wizyt studyjnych do przedsiębiorstw logistycznych i produkcyjnych. Wszystkie wymienione działania wyróżniają członków Koła na tle studentów i sprzyjają zdobywaniu cennej wiedzy oraz kontaktów, które w dalszej karierze naukowej i zawodowej mogą okazać się niezbędne. 

Strona www: www.facebook.com/LeanandSmart/
Mail: lean.and.smart.us@gmail.com 

 

V Koło Naukowe Logistyki LogUS

 

 1. Opiekun Koła – dr inż. Mariusz Sowa
 2. Nazwa Koła – Koło Naukowe Logistyki LogUS
 3. Obszar aktywności Koła: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, logistyczna obsługa klienta, gospodarka magazynowa, strategiczne zarządzanie procesami przepływu dóbr, transport, gospodarowanie zapasami, opakowania, usługi logistyczne, zasoby ludzkie w logistyce, logistyka zwrotna, zarządzanie projektami logistycznymi.

Działalność Koła Naukowego LogUS skupia się przede wszystkim na upowszechnianiu praktycznej wiedzy o logistyce wśród Studentów. Współpracując z otoczeniem biznesu mieliśmy możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych m.in. w zakładzie produkcyjnym Volkswagen Poznań, PESA Bydgoszcz czy Terminalu Przeładunkowym w Porcie Hamburg.  Aktywny udział w licznych ogólnopolskich konferencjach, jak m.in.: Student Martime Conference, Kopernikańskie Dni Logistyki, Sympozjum Transportowo-Logistyczne SeaPoint,  umożliwił wymianę myśli, zapoznanie się z wynikami najnowszych prac badawczych, przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki, jaką jest współczesna logistyka. Ponadto udział w konferencjach  naukowych  stał się okazją  do zaprezentowania referatów, które otrzymały liczne wyróżnienia i zostały  zakwalifikowane do najlepszych prezentowanych prac członków kół naukowych. Przygotowane przez Studentów referaty publikowane są w Zeszytach Jednostek Naukowych organizujących konferencje.

Cele i działalność Koła Naukowego Logistyki LogUS:

 • zapoznawanie z praktycznym i naukowym wymiarem logistyki;
 • pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków Koła w zakresie logistyki;
 • organizacja warsztatów naukowych;
 • organizacja “Dni Logistyki “;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach i warsztatach poświęconych tematyce logistyki (m.in. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM w Poznaniu, Kopernikańskie Dni Logistyki w Toruniu, Sea Point Szczecin, Konferencja New Logistics, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS);
 • organizacja wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach (DB Port Szczecin, Backer Obr Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Elogic Polska, Garo Polska, DHL, K&K Logistics, DB Schenker Oddział Szczecin, Volkswagen Poznań, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz);
 • organizacja wykładów i spotkań z praktykami (DB Schenker, C.Hartwig Szczecin, DB Port Szczecin, Enterprise Logistics, EPAL, RSP Rzecko, Garo Polsko, DHL, Elogic Polska, Fiege).

 

VI Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania „Inicjatywa”

 1. Opiekun Koła – dr hab. drof. US Katarzyna Gadomska-Lila
 2. Nazwa Koła – Inicjatywa
 3. Obszar aktywności Koła: aktywność dotycząca tematyki organizacji i zarządzania poprzez udział w  warsztatach, spotkaniach i konferencjach naukowych oraz realizację projektów badawczych.

 

VII Koło Naukowe „KN Project”

 1. Opiekun Koła – dr Joanna Rzempała
 2. Nazwa Koła – KN Project
 3. Obszar aktywności Koła:loło Naukowe Project zajmuje się realizacją różnego rodzaju projektów, które mają na celu rozwój członów koła naukowego poprzez poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

 

VIII. Koło Naukowe „Sugarradio”

 1. Opiekun Koła – dr Adam Rudawski, prof. dyd.
 2. Nazwa Koła – KN Sugarradio
 3. Obszar aktywności koła:koło buduje zainteresowania studentów wokół mass mediów, w tym mediów społecznościowych. Koło prowadzi obserwacje rynku medialnego oraz monitoruje zmiany w sposobie konsumpcji mediów, w szczególności przez nowe pokolenia. W kręgu zainteresowań jest sposób i intensywność odbioru treści medialnych, w tym: informacji, muzyki, filmu i sportu. Koło prowadzi studencką internetową rozgłośnię radiową pod nazwą „sugarradio.pl”.

 

IX Koło Naukowe Doktorantów Transportu i Logistyki

 1. Opiekun Koła: dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US
 2. Nazwa Koła: Koło Naukowe Doktorantów Transportu i Logistyki
 3. Obszary aktywności członków Koła Naukowego Doktorantów Transportu i Logistyki:
 • uczestnictwo i organizacja Konferencji Naukowych,
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • spotkania z przedstawicielami reprezentującymi sektor TSL – zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz sugestiami członków Koła Naukowego

 

X Koło Naukowe Transportu

 1. Opiekun Koła: dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US
 2. Nazwa Koła: Koło Naukowe Transportu
 3. Obszary aktywności członków Koła Naukowego Transportu:
 • uczestnictwo i organizacja Konferencji Naukowych,
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • spotkania z przedstawicielami sektora TSL – zgodnie z zainteresowaniami naukowymi członków Koła.

 

XI Koło Naukowe Marketingu

 1. Opiekun Koła: dr Urszula Chrąchol- Barczyk
 2. Nazwa Koła: Koło Naukowe Marketingu
 3. Obszar aktywności Koła:
 • rozwijanie zainteresowania wiedzą z dziedziny marketingu oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania owej wiedzy w praktyce;
 • organizowanie spotkań, seminariów tematycznych, pogłębienie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku i zastosowania marketingu;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami świata biznesu;
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
 • kontakty z podobnymi organizacjami oraz środowiskiem praktyków;
 • uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych;