Dnia 2.10.2020 Katedra Logistyki IZ US oraz Klaster Metalowy METALIKA byli organizatorami II konferencji naukowo-technicznej „SMART2020” pt. Innowacyjność i współpraca klastrowa w przemyśle metalowo-maszynowym.

 

Partnerem wydarzenia było Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego WZP, a patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości m.in. naukowcy z siedmiu wyższych uczelni, przedsiębiorstwa z Klastra Metalowego METALIKA oraz Lubuskiego Klastra Metalowego, a także przedstawiciele władz samorządowych. Organizację konferencji wspierało Koło Naukowe LEAN&SMART. Program konferencji obejmował nie tylko interesujące prezentacje nt. innowacyjności, współpracy i przyszłości przemysłu, ale również sesję warsztatową Smart Factory Logistics w Laboratorium LOG-LAB oraz sesję networkingową. Tematyka konferencji wpisuje się zarówno w prace prowadzone nad wyłonieniem nowych inteligentnych specjalizacji WZP (dotychczas „Zaawansowane wyroby z metalu”), jak również w powstającą nową politykę klastrową w Polsce.