Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 10 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Pieczyńskiej na temat: Proces rozwijania kompetencji pracowniczych z wykorzystaniem szkoleń off the job.

Promotor: dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • dr hab. Anna Pluta, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8.

Autoreferat i streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczono na stronie: zar.usz.edu.pl.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi na stronie Monitora US: monitor.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) zamieszczonego na stronie: zar.usz.edu.pl w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 9 listopada 2020 r. do godz. 9:00.

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

            Instytutu Zarządzania

  dr hab. Michał Pluciński, prof. US

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja – dr hab. Anna Pluta, prof. US

Recenzja – prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak