Dyrektor: prof. dr hab. inż. Kesra Nermend

Z-ca dyrektora ds. nauki: dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof.US

Z-ca dyrektora ds. kształcenia: dr Andrzej Rzeczycki