ORGANIZOWANY PRZEZ KATEDRĘ LOGISTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

KONKURS OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENEA OPERATOR sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Absolwenci oraz Drodzy Promotorzy,

zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu szeroko rozumianej logistyki.

Obchodząca w tym roku 30-lecie istnienia, będąca jednocześnie najstarszą Katedrą Logistyki w Polsce – Katedra Logistyki Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z partnerem Strategicznym Enea Operator sp. z o.o. ogłasza I Ogólnopolski Konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie).

Do tej pory Studenci i Absolwenci kierunków logistycznych, nie mieli dedykowanego konkursu, organizowanego przez Uczelnię Wyższą, w którym doceniono by ich wkład w tworzenie nowych rozwiązań praktycznych z obszaru logistyki czy wkład w rozwój teorii, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Logistyka realizowana jest również na studiach inżynierskich, które pozwalają na jej ujęcie w wymiarze technicznym. Dlatego też nasz Konkurs dedykujemy wszystkim absolwentom, których prace związane są z szeroko rozumianą logistyką.

Studia na kierunkach związanych z logistyką są niezmiernie popularne wśród polskich Studentów, a sama logistyka ważnym działem gospodarki narodowej. Szczególnie w ostatnim czasie obserwujemy, jak ważną rolę odgrywają łańcuchy dostaw, procesy logistyczne oraz logistyczne myślenie i innowacyjność w tym zakresie. Dlatego mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie i będziemy mogli zapoznać się z ciekawymi, innowacyjnymi i wartymi wyróżnienia w naszym Konkursie pracami.

Nasze zaproszenie do Kapituły Konkursu przyjęło wielu znakomitych i uznanych w środowisku logistycznym Profesorów, a Komisja Konkursowa oceniająca prace składa się z przedstawicieli najważniejszych jednostek akademickich w Polsce.

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody pieniężne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.

Wyrażając nadzieję na  liczne uczestnictwo i intelektualną ucztę

Serdecznie zapraszamy

 

w imieniu Kapituły

dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

(Kierownik Katedry Logistyki, IZ Uniwersytet Szczeciński,

Przewodniczący Kapituły Konkursu)

dr hab. Blanka Tundys, prof. US

(Przewodnicząca Komisji Konkursowej)